Mgr. Karel Král - ředitel školy, vychovatel školní družiny

  • M, Vv, Pč, Tv – 3., 4. ročník
  • Tv – 1., 2. ročník

Mgr. Jitka Malcová - učitelka, vychovatelka školní družiny

  • Čj, M, Prv, Pč, Vv, Hv – 1., 2. ročník
  • Hv – 3., 4. ročník

Mgr. Martina Kalkusová- učitelka, vychovatelka školní družiny

  • Čj, Aj – 3., 4. ročník
  • Prv – 3. ročník
  • Př, Vl – 4. ročník
  • Logopedie – 3. ročník

Zlata Jirásková - školnice