Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme s žáky základní školy navštívili vojenské cvičiště v Jindřichově Hradci v rámci Dne dětí s vojáky.
Celý program byl rozdělen do dvou částí, dynamické a statické ukázky. V první části programu jsme postupně navštívili jednotlivá stanoviště statických ukázek, kde jsme si prohlédli bojové vozidlo Pandur, terénní bojové vozidlo Iveco, polní kuchyni, vydováděli se ve skákacím hradu, zkusili si akvazorbing a v informačním středisku řešili úkoly a kvízy za odměny.
V druhé části programu jsme v rámci dynamického bloku shlédli ukázky výcviku boje zblízka MUSADO, výcviku praporu a výcviku psů Policie ČR.
Celé „vojenské dopoledne“ se dětem velmi líbilo a nemalou měrou k němu přispěla vystavená vojenská technika, ochotní vojáci i pěkné počasí.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 30. května 2018 jsme realizovali doprovodné opatření v rámci projektu „Ovoce do škol“ jako součást výchovy ke zdraví. Na tento doprovodný program jsme využili „Ochutnávkový koš“, v kterém byl mix různých známých i méně známých druhů ovoce a zeleniny.
V první části programu si žáci museli zapamatovat co nejvíce druhů ovoce a zeleniny, které po daný časový úsek viděli. Potom rozpoznávali ovoce i zeleninu pouze po hmatu a tipovali, zda se dají pěstovat i u nás. Dále žáci rozpoznávali, co je ovoce a co zelenina a rozdělovali je podle toho, zda rostou na keři nebo na stromě.
V druhé části programu rozpoznávaly děti vybrané druhy ovoce i zeleniny „naslepo“ v podobě ochutnávkových jednohubek, což je bavilo nejvíce. Dětem byla zdůrazněna nutnost omývání ovoce a zeleniny a vysvětleno, jak jednotlivé druhy ovoce a zeleniny konzumovat.
Na samotný závěr mohli žáci ochutnat všechny druhy ovoce i zeleniny, například meloun Piel de sapo, čerstvý kokos a kokosovou vodu, salát římský, salát Radicchio, fenykl, granátové jablko, limetku, avokádo a physalis.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s o. s. Hamerský potok ve vzdělávacích programech environmentální výchovy. V pátek 18. května to byl program „Pole, louka“.
V programu „Pole, louka“ se žáci seznámili s významem těchto biotopů pro náš život, rozdíly mezi nimi, poznávali luční i polní rostliny s pomocí atlasu, zopakovali si známé i méně známé polní plodiny a živočichy.
V programu pracovaly děti ve skupinách, společně řešily úkoly v pracovních listech, pracovaly na základě svých zkušeností a znalostí, zapojily i svou vlastní fantazii. Úkoly byly doplněny řadou soutěží a her, které program ještě více zatraktivnily. Přálo nám i počasí a i proto se program líbil a vydařil.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

S tímto tématem zavítali v letošním školním roce naposledy mezi děti mateřské školy a žáky základní školy známí klauni Hugo a Fugo.

Na úvod si klauni s dětmi povídali o dnešních možnostech fotografování. Klauni humorem sobě vlastním vysvětlili výhody i nevýhody fotografování tradičním fotoaparátem i mobilním telefonem. Klauni popřáli dětem hezké prázdniny a vyzvali je k pořizování fotografií z míst, kde budou trávit prázdniny. Celý program byl doplněn tradičně veselými písničkami, do kterých se děti kromě zpěvu zapojily i pohybově. Na závěr čekala na děti tradiční sladká odměna v podobě bonbónů.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V úterý 15. května 2018 jsme podruhé navštívili místní knihovnu v Lodhéřově v rámci projektu „Knížka pro prvňáka“.
Paní knihovnice Prokešová připravila pro žáky na úvod kvíz v podobě otázek s nabídkou odpovědí na téma Večerníček a škola. Žáci se tak dozvěděli o stáří této postavičky, kdo je jejím autorem, jakými dopravními prostředky se pohybuje na našich televizních obrazovkách, kolik schodů musí vyjít a mnohé další zajímavosti.
V druhé části besedy četla paní knihovnice krátké úryvky ze známých pohádek a úkolem žáků bylo uhodnout správný název pohádek. Zazněly tak ukázky z pohádek „O Budulínkovi“, „O neposlušných kůzlátkách“, „O Červené Karkulce“, „O Palečkovi“, „Hrnečku vař“, „Čert a Káča“, „O dvanácti měsíčkách“, „Sůl nad zlato“, „O Popelce“, „Zlatovláska“ a mnohé další. Nutno poznamenat, že výhodu měli hlavně ti žáci, kteří hodně čtou.
V červnu nás čeká poslední letošní návštěva knihovny, kde žáci prvního ročníku dostanou své první knížky a zkrátka nepřijdou ani žáci ostatních ročníků, kteří rovněž obdrží knihy „na dlouhé chvíle“ o prázdninách.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy