Ve čtvrtek 5. října 2017 přijel do naší školy pan Radim Pánek a pomohl nám s instalací jím vyrobených prvků přírodní zahrady. Do naší školní zahrady tak přibyly hmyzí hotel, motýlovník, čmelín, hnízdní budky a pítko pro ptáky. Všechny výrobky jsou vyrobeny pouze z přírodních materiálů, převážně ze dřeva. Hmyzí hotel vytvoří skrýš pro prospěšný hmyz na naší zahradě během léta i při přezimování. Čmelín je skrýš, využívaná díky své speciální konstrukci pouze čmeláky, vnitřek je vystlán kokosovým vláknem. Je určen pro hnízdění i rozmnožování. Motýlovník je domeček, který slouží během léta jako skrýš a odpočívárna a v zimním období jako prostor pro přezimování pro motýly a můry. Dále jsme nainstalovali jednu hnízdní polobudku pro dutinové ptáky rejsky a lehky a jednu ptačí budku pro sýkorky parukářky a modřinky. Celý prostor této přírodní zahrady je doplněn pítkem pro ptáky.

Instalací těchto prvků jsme se snažili přispět k ochraně přírody a zasadit se o rovnováhu a pestrost živočichů ve svém okolí. Děti tak budou moci pozorovat fascinující svět přírody přímo na zahradě.

Mgr. Karel Král, ředitel školy

I v letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s o. s. Hamerský potok ve vzdělávacích programech environmentální výchovy. V pátek 6. října 2017 to byl program „Les“.

V programu „Les“ se žáci přímo v terénu, v blízkém okolí školy, naučili poznávat stáří stromů podle pařezů, složení stromů, rozeznávali stromy podle jehličí, stavěli ptačí hnízda, seznámili se s lesními patry, zahráli si lesní pexeso a dozvěděli se zajímavosti ze života pilných mravenců.

V programu pracovaly děti ve skupinách, společně řešily úkoly v pracovních listech, pracovaly na základě svých zkušeností a znalostí, zapojily i svou vlastní fantazii. Úkoly byly doplněny řadou soutěží a her, které program ještě více zatraktivnily. I přes chladné počasí se program líbil a vydařil.

Mgr. Karel Král, ředitel školy