V pátek 23. 3. 2018 se naše škola již podruhé zapojila do celostátní kuchařské soutěže „Coolinaření se Zdravou 5“. Tato soutěž podporuje u dětí znalost zásad správné výživy a umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu.
Soutěžní disciplínou byla příprava zdravé svačiny, kde porota bude hodnotit složení pokrmu, vzhled a myšlenku, jak týmy naloží s do soutěže připraveným pohoštěním. Úkolem bylo také podělit se s někým o tuto zdravou svačinu. Hodnota pokrmu pro 4 osoby se měla pohybovat kolem 100 Kč.
Žáci naší školy utvořili 5 soutěžních týmů. Tým „Chlebíčci“ soutěžil s receptem „Značky“, tým „Tankeři“ s receptem „Housenka“, tým „Jablíčka“ s receptem „Ovocné špejle“, tým „Jahůdky“ s receptem „Ovocný salát“ a tým „Pařížané“ s receptem „Ředkvičkové moře“.
Porotou a obdarovanými zároveň byla paní starostka Zdeňka Klesalová. Na závěr nutno poznamenat, že všem moc chutnalo a tak byly talíře i misky za chvíli prázdné.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov se zapojila do projektu Děti do bruslí. Začínáme ve středu 4. dubna 2018. Odjezd je pro přihlášené děti z mateřské školy autobusem v 8.15 hod od budovy mateřské školy, pro žáky základní školy v 8.20 hod od budovy základní školy. Předpokládaný návrat je vždy v 10.30 – 10. 45 hod. S sebou si děti vezmou nabroušené brusle, přilbu (zajistí škola), vhodné sportovní oblečení (lehké, funkční, nepromokavé a prstové rukavice), pití. Děti i žáci jsou po dobu výuky bruslení pojištěni. Cenu za 4 výukové hodiny (4 x 70,- Kč) je nutno zaplatit nejpozději do úterý 3. dubna 2018.
                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 7. března 2018 se v naší mateřské škole konalo další vystoupení klaunů Huga a Fuga pro děti z mateřské školy i žáky základní školy. Tématem jejich veselého představení byla tentokráte zvířata.

Klauni se v úvodu dětí zeptali, jaká zvířátka doma chovají a s pomocí pohádky jim připomněli, jak se o ně mají starat. V další části vystoupení si s dětmi povídali o zvířatech, která se chovají doma na dvorku, jaké zvuky vydávají, jak se jmenují jejich mláďata, jaký z nich máme užitek a jak se o ně musíme starat. V závěru představení se věnovali zvířatům, která žijí v našich lesích a dále i těm, která můžeme vidět v zoologické zahradě.

Celé představení bylo doplněno tradičně pohybem a písničkami, jejichž tématem byla hlavně zvířata.


                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Knížka pro prvňáka“. V úterý 20. února 2018 jsme navštívili místní knihovnu v Lodhéřově. Přivítala nás paní knihovnice Prokešová a tentokrát dětem představila 2 knihy.

První byla „Velká kniha pohádek“ od Boženy Němcové a paní knihovnice z ní dětem přečetla pohádku „Moudrý zlatník“. Úryvek z druhé knihy přečetla paní učitelka Jitka Malcová. Byl to román v obrázcích amerického autora a ilustrátora Jeffa Kinney „Deník malého poseroutky“. Dětem se obě knihy líbily a na závěr obdržely pozvánku na akci „Noc s Andersenem“, která se uskuteční 23. března 2018.

V besedách v místní knihovně budeme nadále pokračovat, abychom podpořili zájem dětí o knihy a četbu.
                                                                          

                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše škola se v letošním roce již popáté zapojila do 6. ročníku projektu „Sněhuláci pro Afriku", jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.

Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, o.p.s. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci společnosti Kola pro Afriku spočívala v tom, že se vybíralo za každého sněhuláka startovné. Za vybrané peníze společnost získává po celé republice starší a nepotřebná kola, opravuje je a následně posílá do Afriky tak, aby je mohly jako dopravní prostředek využívat pro cestu do školy děti v Africe.

Akce se na naší škole uskutečnila v úterý a středu 23. a 24. ledna. Nečekali jsme na centrální termín stavění a využili sněhové nadílky z minulých dní. Do soutěže jsme přihlásili jednoho sněhuláka. Doufáme, že jsme i tímto malým činem přispěli k dostupnějšímu vzdělání některého z afrických dětí.
                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel školy a garant projektu