Naše škola se v letošním roce již popáté zapojila do 6. ročníku projektu „Sněhuláci pro Afriku", jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.

Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, o.p.s. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci společnosti Kola pro Afriku spočívala v tom, že se vybíralo za každého sněhuláka startovné. Za vybrané peníze společnost získává po celé republice starší a nepotřebná kola, opravuje je a následně posílá do Afriky tak, aby je mohly jako dopravní prostředek využívat pro cestu do školy děti v Africe.

Akce se na naší škole uskutečnila v úterý a středu 23. a 24. ledna. Nečekali jsme na centrální termín stavění a využili sněhové nadílky z minulých dní. Do soutěže jsme přihlásili jednoho sněhuláka. Doufáme, že jsme i tímto malým činem přispěli k dostupnějšímu vzdělání některého z afrických dětí.
                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel školy a garant projektu