I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Knížka pro prvňáka“. V úterý 20. února 2018 jsme navštívili místní knihovnu v Lodhéřově. Přivítala nás paní knihovnice Prokešová a tentokrát dětem představila 2 knihy.

První byla „Velká kniha pohádek“ od Boženy Němcové a paní knihovnice z ní dětem přečetla pohádku „Moudrý zlatník“. Úryvek z druhé knihy přečetla paní učitelka Jitka Malcová. Byl to román v obrázcích amerického autora a ilustrátora Jeffa Kinney „Deník malého poseroutky“. Dětem se obě knihy líbily a na závěr obdržely pozvánku na akci „Noc s Andersenem“, která se uskuteční 23. března 2018.

V besedách v místní knihovně budeme nadále pokračovat, abychom podpořili zájem dětí o knihy a četbu.
                                                                          

                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy