Ve středu 27. června 2018 jsme se vydali na poslední akci letošního školního roku, na naučnou stezku „Čertův kámen“ v Lodhéřově. Naším cílem nebyl jen nejvyšší bod v okolí Lodhéřova, ale cestou jsme na naučné stezce instalovali přírodniny do nově vybudovaného hmyzího hotelu. Dětem šla práce hezky od ruky a za chvíli byl hotel zaplněn nejrůznějšími přírodninami od dřeva přes mech, šišky či trávu. Poté jsme pokračovali na nejvyšší bod našeho výletu, na Čertův kámen. Cestou si žáci přečetli mnoho zajímavostí na informačních tabulích a vyzkoušeli si svou obratnost na různých herních a zábavných prvcích. K hezkému výletu přispělo i počasí a tak se všem tento turistický výlet před prázdninami líbil.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy