Naše škola se letos již podruhé zapojila do projektu „Děti do bruslí“, který probíhal každé úterý v termínu od 18. září do 27. listopadu 2018, a to pod záštitou MŠMT. Jednalo se o kurz bruslení, který proběhl celkem desetkrát po 60 minutách na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Kurz absolvovalo všech 20 žáků základní školy a 9 dětí z mateřské školy. Pro některé byl kontakt s ledem na bruslích vůbec prvním v jejich životě. Po malých krůčcích pod dohledem zkušených trenérů nakonec zmizely počáteční obavy a nejistota a dětem se bruslení velmi líbilo. Každou výukovou hodinu bylo vidět ohromné zlepšení a pokroky. Na závěrečné hodině bruslení byla přítomna také řada rodičů, kteří se přišli podívat na to, jak to jejich dětem na ledě jde. V projektu bychom rádi pokračovali i v dalším školním roce, protože tato pohybová aktivita je vhodným doplňkem hodin tělesné výchovy a vede děti k rozvoji jejich pohybových dovedností.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy