V úterý 18. ledna se konala od 17. 00 hod v sále kulturního domu v Lodhéřově vánoční besídka žáků a dětí naší základní a mateřské školy. Úvod besídky obstarali žáci základní školy s hudebně pohybovým vystoupením na písničku Hany Zagorové s názvem „Zima, zima, zima je“.
Potom vystoupily se svým programem děti z mateřské školy. Pod vedením paní učitelek Packové a Brusové si na začátek svého vystoupení připravily taneček, pak pokračovaly pásmem básniček, zahrály veršovanou pohádku „Čert a Káča“ a na závěr se proměnily ve skřítky ze známého českého filmu "Ať žijí duchové“.
V druhé části besídky vystoupili žáci základní školy pod vedením paní učitelek Kalkusové a Čekalové. Nejdříve zahrála na klávesy Šarlota Chodcová 3 koledy. Potom se žáci 1. – 3. ročníku proměnili na trpaslíky a předvedli své taneční vystoupení. V další části besídky zahrála na kytaru Nikolka Plachá a děti zahrály známou pohádku o zvířátkách „Boudo, budko“. Na závěr vystoupili žáci se svým pásmem vánočních písní, koled i říkanek za doprovodu paní Plaché a společně s rodiči i hosty v sále si zazpívali písničku „Vánoce, Vánoce přicházejí“.

Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 3 266,- Kč, za které děkujeme, a které budou použity na dětský den v mateřské i základní škole.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy