Naše škola se v letošním školním roce již pošesté zapojila do 7. ročníku projektu „Sněhuláci pro Afriku", jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.
Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, o.p.s. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci společnosti Kola pro Afriku spočívala v tom, že se vybíralo za každého sněhuláka startovné ve výši 50,- Kč. Za vybrané peníze společnost získává po celé republice starší a nepotřebná kola, opravuje je a následně posílá do Afriky tak, aby je mohly jako dopravní prostředek využívat pro cestu do školy děti v Africe.
Akce se na naší škole uskutečnila v měsíci únoru. Letošní zima si s námi co do množství sněhu velmi pohrávala. Když bylo dostatek vhodného sněhu, trápila naši školu velká marodka, když byli všichni zdraví, bylo sněhu málo nebo nebyl pro stavbu vhodný. Letos jsme tedy zvolili místo sněhu pro výrobu sněhuláka náhradní materiál a děti společně s paní učitelkou vyrobily sněhuláka papírového. Ten je také součástí výzdoby naší školy. Do soutěže jsme přihlásili tohoto sněhuláka a odeslali za něj startovné. Doufáme, že jsme i tímto malým činem přispěli k dostupnějšímu vzdělání některého z afrických dětí.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy