ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ LODHÉŘOV
Zápis pro školní rok 2019/ 2020
Zápis do první třídy školního roku 2019/2020 se koná v pondělí 8. dubna 2019 od 14.30 do 17.00 v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, který nám předložíte k nahlédnutí. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu. Ve škole poté vyplníte zápisový lístek. Není – li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2019 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici u zápisu dne 8. 4. 2019 (nebo v ředitelně školy). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Dítě s odkladem povinné školní docházky se zápisu také účastní. Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 16. 4. 2019 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Úplný seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 2. 5. 2019 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou si telefonicky domluvit náhradní termín na telefonním čísle 384 385 155.
Co nabízíme Vašim dětem?
 klidné prostředí malé vesnické školy
 malý počet žáků ve třídě
 kvalifikované učitele
 zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
 výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
 učební pomůcky zdarma
 finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
 plavecký výcvik pro všechny žáky
 možnost návštěvy školní družiny
 možnost stravování ve školní jídelně
Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.