V pátek 14. 6. 2019 jsme se s žáky školy vypravili na školní výlet. Letos byla cílem výletu Jindrova naučná stezka. Sraz byl ráno na autobusové zastávce v Lodhéřově, odkud jsme autobusem odjeli do Jindřichova Hradce. Tam na nás čekala průvodkyně Míša, s kterou jsme se vypravili pěšky na začátek turistické stezky, k rybníku Vajgar. Odtud nás již čekala cesta krásnou přírodou podél Hamerského potoka Jindrovou naučnou stezkou do Rodvínova. Cestou jsme se zastavovali u naučných tabulí a zjišťovali, jaká flóra i fauna se v okolí nachází. Žáci se tak seznámily s ekosystémy les, pole, louka, rybník i potok. Cestou jsme plnili různé úkoly ve skupinách a zahráli si pro zpestření i různé hry. Z Rodvínova jsme vlakem dojeli do Jindřichova Hradce. Před odjezdem do Lodhéřova se děti odměnily studenou zmrzlinou. Výlet se všem líbil i díky pěknému počasí, které nás po celou dobu výletu provázelo.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy