Dne 2. září 2019 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás, v Lodhéřově, nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali jednoho nového žáčka, našeho prvňáčka. Jedná se o chlapce a i s ním má naše škola v letošním školním roce 14 žáků. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkovi-svačinovou krabičku z projektu „Mléko do škol“ a upomínkový list. Všichni žáci dostali jako upomínku na první den školy hru „Monopoly“. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkovi upomínkový list s drobnými dárečky. Také ostatní žáci obdrželi drobné dárky od zástupců obce.
Během letních prázdnin bylo vyměněno staré dřevěné obložení v jídelně mateřské školy a nahrazeno pestrobarevným keramickým obkladem. Další vylepšení jsme připravili pro žáky základní školy v podobě nové podlahy v šatně základní školy a nové školní kuchyňky. Doufáme, že se obě vylepšení budou žákům líbit a budou si jich vážit.
I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov. Fotografie jsou ze zrekonstruovaných prostor školní jídelny, šatny základní školy a školní kuchyňky a dále ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov