V úterý 17. prosince 2019 se konala od 17. 00 hod v sále kulturního domu v Lodhéřově vánoční besídka žáků a dětí naší základní a mateřské školy. Úvod besídky obstarali žáci základní školy s hudebně pohybovým vystoupením na písničku skupiny ABBA s názvem „Mamma Mia“.
Potom vystoupily se svým programem děti z mateřské školy. Děti se letos nechaly inspirovat zvířátky. Pod vedením paní učitelek Packové a Brusové si připravily pásmo básniček, písniček s pohybovým doprovodem a pohádku „O mravenečkovi“. Některé děti zahrály i na xylofon.
V druhé části besídky vystoupili žáci základní školy. Nejdříve zahrála na klávesy Šarlota Chodcová a dokázala tak, že si s klávesy rozumí. Potom vystoupili pod vedením paní učitelky Kalkusové žáci 1. – 5. ročníku s pásmem vánočních písní, básniček i říkanek. Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 2 820,- Kč, za které děkujeme, a které budou použity na dětský den v mateřské i základní škole.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy