Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 bude probíhat pouze prostřednictvím jeho formální části, která slouží zejména ke zjištění povinných náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Zájemci o přijetí budou moci formální část zápisu realizovat v termínu od 06. dubna 2020 do 24. dubna 2020. Motivační část, pro kterou je potřeba osobní přítomnost dítěte ve škole, v letošním roce nebude součástí zápisu. Naše škola po ukončení mimořádných opatření uspořádá setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostorami školy.
V návaznosti na doporučení opatření MŠMT ČR dochází k zápisům k povinné školní docházce bez přítomností dítěte ve škole a je doporučována distanční komunikace.
Z toho důvodu podle § 37 zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání učinit písemně, v elektronické podobě, nebo ústně. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:


1. do datové schránky školy (54bme4a)
2. emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email), Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. poštou (Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov, Lodhéřov 187, 378 26 Lodhéřov)
4. osobní dodání, bude Vám po telefonické či e-mailové domluvě stanoven termín k podání Vaší žádosti, vzhledem ke stávající situaci však budou stanoveny časové rozestupy, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


Zápis pro školní rok 2020/2021 je určen pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.


Povinné dokumenty pro doložení k zápisu:
rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiné zplnomocněné osoby; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), v případě stanovení střídavé péče o dítě doložení čestného prohlášení druhého zákonného zástupce, že jednají ve shodě, rozhodnutí o odkladu školní docházky, vyjádření PPP a SPC, popřípadě vyjádření klinického psychologa k nutnému odkladu školní docházky, pokud bylo vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu.


Po ověření totožnosti budou tyto zaslané dokumenty skartovány:
- kopie občanského průkazu zákonného zástupce (zplnomocněné osoby)
- kopie rodného listu dítěte.


Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 30. 4. 2020 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Pokud zákonný zástupce zvolí způsob osobního setkání pro podání žádosti, termín si může domluvit telefonicky na telefonním čísle 384 385 155, případně zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Co nabízíme Vašim dětem?
 klidné prostředí malé vesnické školy
 malý počet žáků ve třídě
 kvalifikované učitele
 zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
 výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
 učební pomůcky zdarma
 finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
 plavecký výcvik pro všechny žáky
 možnost návštěvy školní družiny
 možnost stravování ve školní jídelně
Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.

                                                                                                                           Mgr. Karel Král, ředitel školy