Pod tímto oznámením najdete dokument s bližšími informacemi k provozu základní školy od 25. května 2020. Tento dokument byl vypracován podle epidemiologického manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který najdete taktéž na našich webových stránkách. Dále je zde ke stažení „Přihláška k základnímu vzdělávání od 25. května 2020“ a „Čestné prohlášení“.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy