Dne 4. září 2017 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás v Lodhéřově nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali tři nové žáčky, naše prvňáčky. Jde o 2 chlapce a 1 dívku, z toho 1 s trvalým pobytem v Lodhéřově, 1 ve Studnicích a 1 v Najdeku. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 17 žáků. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král, předal dárky prvňáčkům - svačinové krabičky z projektů „Mléko do škol". Poté přednesla krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová, která předala rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky. Na všechny čekalo překvapení v podobě nově opravených podlah obou tříd, které se podařilo díky dotaci zřizovatele provést během letních prázdnin. Ve třídách byla vyměněna umyvadla, vodovodní baterie, zakoupeny nové koberce i linolea. Třídy i školní družina se dočkaly také nové výmalby. I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov. Fotografie jsou ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole.

Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov