I v letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s o. s. Hamerský potok ve vzdělávacích programech environmentální výchovy. V pátek 6. října 2017 to byl program „Les“.

V programu „Les“ se žáci přímo v terénu, v blízkém okolí školy, naučili poznávat stáří stromů podle pařezů, složení stromů, rozeznávali stromy podle jehličí, stavěli ptačí hnízda, seznámili se s lesními patry, zahráli si lesní pexeso a dozvěděli se zajímavosti ze života pilných mravenců.

V programu pracovaly děti ve skupinách, společně řešily úkoly v pracovních listech, pracovaly na základě svých zkušeností a znalostí, zapojily i svou vlastní fantazii. Úkoly byly doplněny řadou soutěží a her, které program ještě více zatraktivnily. I přes chladné počasí se program líbil a vydařil.

Mgr. Karel Král, ředitel školy