Ve středu 13. prosince 2017 se úderem šesté hodiny večerní rozezněly ze všech koutů naší republiky tóny koled. Lidé se na různých místech sešli u rozsvícených vánočních stromků, aby si společně zazpívali koledy. Nejinak tomu bylo i u nás v Lodhéřově, kde se již potřetí sešlo na „place“asi 60 účastníků a zazpívali si spolu s dětmi ze základní i mateřské školy koledy „Nesem vám noviny“, „Půjdem spolu do Betléma“, „Narodil se Kristus Pán“, „Štěstí, zdraví, pokoj svatý“, „Pásli ovce Valaši“ a dobrovolné písničky „Rolničky, rolničky“ a „Vánoce, Vánoce, přicházejí“.

K poklidné předvánoční atmosféře přispěla kromě počasí i možnost občerstvit se a zahřát vánočním punčem.

Mgr. Karel Král, ředitel školy