Ve čtvrtek 26. 5. 2016 jsme s žáky základní školy navštívili kasárna v Jindřichově Hradci v rámci Dne otevřených dveří a Dne dětí.

S dětmi jsme podle předem připraveného harmonogramu postupně navštívili jednotlivá stanoviště, která byla v kasárnách pro děti připravena. Děti si prohlédly bojové vozidlo Pandur, terénní bojové vozidlo Iveco, polní kuchyni, vydováděly se ve skákacím hradu, v informačním středisku řešily úkoly a kvízy za odměny, shlédly ukázku výcviku boje zblízka MUSADO a ukázku výcviku lezení na lezecké stěně, prohlédly si ruční zbraně, spojovací a zdravotnickou techniku.

Celé „vojenské dopoledne" se dětem velmi líbilo a nemalou měrou k němu přispěla vystavená vojenská technika, ochotní vojáci i pěkné počasí.