V letošním školním roce proběhl v úterý 21. června 2016 v pořadí již 7. ročník setkání malotřídních škol, jehož hostitelem byla ZŠ a MŠ Velká Lhota.

Pořadatelé opět připravili pro děti bohatý dopolední program plný sportovního vyžití. V družstvech děti šplhaly na tyči, skákaly v pytlích, střílely ze vzduchovky, lovily rybičky, chodily po laně, házely míčkem na cíl, střílely lukem a jezdily slalom na koloběžce. Na programu byla také jízda na povozu taženém poníky, ukázka práce policejních psů či ukázka hasičského zásahu. Také o žaludky dětí bylo postaráno, k občerstvení byla limonáda i opékané špekáčky.

Počasí se vydařilo, akce v nádherném prostředí se líbila a již nyní se těšíme na 8. ročník, jehož pořadatelem bude v příštím školním roce ZŠ a MŠ Staré Město pod Landštejnem.

Mgr. Karel Král, ředitel školy