I v letošním školním roce žáci naší školy absolvovali v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik v bazénu v Jindřichově Hradci. Výcvik probíhal od 2. května do 13. června 2017.

Žáci prvního, druhého a pátého ročníku absolvovali 20 lekcí, které hradili jejich rodiče. Žáci třetího a ročníku měli výcvik plně hrazený v délce trvání 20 lekcí.

Žáci se opět učili nejen různé plavecké styly, součástí výcviku byly i hry ve vodě, pobyt v divoké řece, ve vířivkách, jízda na tobogánu či skoky do vody. Letos se děti díky teplému počasí posledních dnů podívaly při poslední návštěvě i do venkovního aquaparku.

Přejeme dětem, aby získané dovednosti využily k bezpečnému koupání a pobytu u vody během letních prázdnin.

Mgr. Karel Král, ředitel školy