V letošním školním roce proběhl ve čtvrtek 22. června 2017 v pořadí již 8. ročník setkání malotřídních škol, jehož hostitelem byla ZŠ a MŠ Staré Město pod Landštejnem..

Pořadatelé připravili pro děti bohatý dopolední program plný sportovního vyžití, zábavy i poučení. Potkávání se uskutečnilo v prostředí kouzelného hradu Landštejna. V dobových kostýmech nás přivítala paní ředitelka školy spolu s kastelánkou hradu. Na úvod děti shlédly kejklířské vystoupení. Potom již v družstvech děti plnily úkoly na celkem deseti stanovištích, některé úkoly byly spojené s historií hradu a děti se tak přenesly do dávné minulosti. Také o žaludky dětí bylo postaráno, k občerstvení byla limonáda, opékané klobásky a koláček. Závěr potkávání patřil opět vystoupení kejklíře.

Počasí se vydařilo, akce v nádherném prostředí se líbila a již nyní se těšíme na 9. ročník, jehož pořadatelem bude v příštím školním roce ZŠ a MŠ Plavsko.

Mgr. Karel Král, ředitel školy