Také naše škola přispěla svým dílem do soutěže „Vesnice roku" v programu obnovy venkova, do které se přihlásila Obec Lodhéřov. Hodnotící komise přijela ve čtvrtek 8. června 2017 odpoledne. Žáci naší školy zahájili celou akci „Olympijským během" a zapálením olympijského ohně před budovou školy. Poté žáci naší školy provedli komisi naší školou, ukázali jim učebny, zrekonstruované toalety, školní družinu, šatny, tělocvičnu a na závěr je pozvali do keramické dílny. Zde na komisi čekalo malé pohoštění, které žáci během dopoledne připravili. Jednalo se o mrkvový salát, slané šneky a bagetky s tuňákovou pomazánkou. Každý z členů komise obdržel malý dárek v podobě výrobku z keramické dílny a skleničku s nakládanými utopenci, které rovněž připravili naši žáci. Poté již komise nasedla na povoz tažený koňmi a vydala se na cestu vesnicí.

Obec Lodhéřov byla oceněna „Bílou stuhou", která prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce, koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost a aktivity ve výchově mladé generace místními spolky. Dále oceňuje práci s dětmi v knihovně a podmínky pro trávení jejich volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce jak s dětmi, tak i s mládeží.

Mgr. Karel Král, ředitel školy