Zápis dětí do mateřské školy Lodhéřov se bude konat ve středu 2. května 2018 od 13.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy.
K zápisu je nutno předložit:
1) Vyplněnou žádost o přijetí dítěte

2) Lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte potvrzenou pediatrem (zdravotní způsobilost včetně potvrzení o absolvování stanovených očkování)

3) Rodný list dítěte

4) OP zákonného zástupce
Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s tiskopisem pro pediatra je možno vyzvednout v mateřské škole denně od 16. dubna 2018.
Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou se s učitelkou mateřské školy domluvit na jiném termínu (nejpozději však do 16. května 2018).
Ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do 23. 5. 2018 na základě stanovených kritérií (zveřejněna na www.zslodherov.cz a v mateřské škole).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Lodhéřově si žadatel vyzvedne osobně v pondělí 28. května od 13.00 do 16.00, případně v úterý 29. května 2018 od 10.00 do 16.00 v budově Základní školy.

Těšíme se na vás!