I v letošním školním roce se podařilo zapojit do plaveckého výcviku naše nejmenší, děti z mateřské školy. Výcvik probíhal v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci každé pondělí od 2. května do 30. května. Celkem se výcviku zúčastnilo 8 dětí, 4 chlapci a 4 dívky, v pěti výukových lekcích, které hradili jejich rodiče.

Cílem výcviku nebylo naučit děti plavat, ale formou her, soutěží i dovádění překonávat počáteční obavu, nejistotu i strach z vody, což se podařilo. Na závěr kurzu děti dostaly „mokré vysvědčení".

Mgr. Karel Král, ředitel školy