Přiblížil se konec školního roku a s ním i doba výletů. My jsme se letos vypravili do malého Zoo parku „Na Hrádečku" mezi obcemi Horní a Dolní Pěna. Prohlédli jsme si zvířata a viděli jsme i krmení některých z nich. Nejvíce se nám líbilo krmení malého velblouda, který pil z lahve od ošetřovatele. Výlet se vydařil a všem se líbil. Finančně byl výlet pokryt z poskytnutého sponzorského daru.

Bc. Ilona Brusová, učitelka MŠ