Obec Lodhéřov pořádá jednou za rok setkání důchodců jubilantů, které se koná v kulturním domě v Lodhéřově a žáci základní školy se tradičně podílejí na úvodu této akce kulturním vystoupením. V letošním roce se prezentovalo pásmem básniček hned devět žáků základní školy a doufáme, že se jejich vystoupení líbilo. Poděkování patří všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy, paní učitelce Kalkusové za přípravu pásma a paní Jiráskové za dozor na akci. Fotografie jsou z akce, která proběhla v sobotu 12. 10. 2019.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy