Mgr. Karel Král - ředitel školy, vychovatel školní družiny

  • M, Tv – 1., 2., 3., 4.a 5. ročník

Mgr. Martina Kalkusová - třídní učitelka, vychovatelka školní družiny

  • Čj, Prv  – 1., 2. ročník
  • Prv – 3. ročník
  • Př, Vl – 4. a 5. ročník
  • Aj – 3., 4. a 5. ročník
  • Hv – 1., 2., 3., 4.a 5. ročník
  • Logopedie – 4. ročník

Mgr. Lenka Čekalová- učitelka, vychovatelka školní družiny

  • Čj – 3., 4. a 5. ročník
  • Pč – 1., 2., 3., 4.a 5. ročník
  • Vv – 1., 2., 3., 4.a 5. ročník

Zlata Jirásková - školnice