• Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
  • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019
  • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019
  • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019
  • Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 18. 2. – 24. 2. 2019
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019
  • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019
  • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019