Další školní rok uběhl jako voda a je tu opět toužebně očekávaný konec školního roku. Pro některé žáky to byl první rok jejich povinné školní docházky, pro jiné poslední rok na naší škole. Žáci obdrželi tento poslední den školního roku kromě tradičního vysvědčení i vysvědčení z projektu „Sazka olympijský víceboj“ – Olympijský diplom.
Popřejme tedy našim „páťákům", aby se jim v 6. třídě na nové škole dařilo. Všem dětem přejeme prázdniny plné sluníčka a koupání bez úrazů, zaměstnancům školy i školky zaslouženou dovolenou k načerpání nových sil a 2. září 2019 s novými „prvňáčky" v novém školním roce nashledanou.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 19. června 2019 v 10. 00 hod žáci naší školy vyrazili na kilometrový běh, který byl odstartován na dálku v celé České republice. Záštitu nad tímto během převzal Český olympijský výbor. Přes velké horko, které v době závodu panovalo, podali žáci velmi solidní výkony, nikdo nechtěl zůstat pozadu. Tentokráte nebyl důležitý čas, ale myšlenka, aby děti z celé České republiky se v jeden den, ve společný okamžik, postavily na start závodu. My jsme si do běhu vložili ještě jeden běh, v kterém si děti otestovaly svou rychlost. Odměnou dětem byl nejen dobrý pocit z toho, že trasu uběhly, ale i diplom, medaile a dárky od společností Koh-i-noor Hardmuth. Děti si mohly na závěr diplomy a medaile na zadní straně dle vlastní fantazie vyzdobit. Letos to byl v pořadí již čtvrtý ročník, kterého jsme se zúčastnili a účast plánujeme i v letech následujících.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pátek 14. 6. 2019 jsme se s žáky školy vypravili na školní výlet. Letos byla cílem výletu Jindrova naučná stezka. Sraz byl ráno na autobusové zastávce v Lodhéřově, odkud jsme autobusem odjeli do Jindřichova Hradce. Tam na nás čekala průvodkyně Míša, s kterou jsme se vypravili pěšky na začátek turistické stezky, k rybníku Vajgar. Odtud nás již čekala cesta krásnou přírodou podél Hamerského potoka Jindrovou naučnou stezkou do Rodvínova. Cestou jsme se zastavovali u naučných tabulí a zjišťovali, jaká flóra i fauna se v okolí nachází. Žáci se tak seznámily s ekosystémy les, pole, louka, rybník i potok. Cestou jsme plnili různé úkoly ve skupinách a zahráli si pro zpestření i různé hry. Z Rodvínova jsme vlakem dojeli do Jindřichova Hradce. Před odjezdem do Lodhéřova se děti odměnily studenou zmrzlinou. Výlet se všem líbil i díky pěknému počasí, které nás po celou dobu výletu provázelo.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním roce jsme dětem připomněli často opomíjený svátek, „Den otců", který se slaví třetí červnovou neděli. Jelikož jsme vyráběli dárečky pro maminky ke „Dni matek", rozhodli jsme se, že ani tatínky našich žáků neochudíme o dáreček. Stejně jako v předchozích letech zvítězil nápad vyrobit pro ně něco pikantního, a tak po utopencích z let předchozích jsme se letos rozhodli pro nakládaný sýr. Týden dopředu děti pochoutku naložily do oleje s kořením a dotvořily zeleninou dle vlastní fantazie. V pátek 14. června 2019 přidaly na víčka sklenic dekorativní ubrousky. Doufáme, že tatínkům udělali v neděli radost.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

I v letošním školním roce žáci naší školy absolvovali v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik v bazénu v Jindřichově Hradci. Výcvik probíhal od 2. května do 13. června 2019.
Žáci prvního, druhého a pátého ročníku absolvovali 20 lekcí, které hradili jejich rodiče. Žáci třetího a čtvrtého ročníku měli výcvik plně hrazený v délce trvání 20 lekcí.
Žáci se opět učili nejen různé plavecké styly, součástí výcviku byly i hry ve vodě, pobyt v divoké řece, ve vířivkách, jízda na tobogánu, skoky do vody či lovení předmětů ze dna bazénu. Letos se děti díky teplému počasí podívaly při poslední návštěvě i do venkovního aquaparku.
Přejeme dětem, aby získané dovednosti využily k bezpečnému koupání a pobytu u vody během letních prázdnin a doufáme, že společně s kurzem bruslení si žáci osvojili i nové pohybové návyky.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy