Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol (týká se i školních družin) na vzdělávání.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 školského zákona. To znamená, že pro tyto dny není povinné vzdělávání distančním způsobem a žákům se o tyto dny prodlužují vánoční prázdniny.
Vyučování v základní škole tak bude ukončeno v pátek 18. prosince 2020.
                                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Základní škola, mateřská škola, školní jídelna i školní družina budou uzavřeny od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021 z důvodu vánočních prázdnin. Provoz bude obnoven v pondělí 4. ledna 2021.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V tomto školním roce jsme si předvánoční čas připomněli povídáním o adventu, vánocích, betlémech i vánočních zvycích. Tradičně jsme si vyzdobili naši školu a k této výzdobě patří i adventní věnce, které jsme s žáky v pátek 27. listopadu 2020 vyráběli. Na fotografiích můžete posoudit výsledek snažení našich žáků a paní učitelky v hodině pracovních činností.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov získala ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění „Bezpečná organizace“ jsme tak získali mezi prvními v České republice. Slavnostní akt předávání ocenění „Bezpečná organizace“ pro školy a školská zařízení proběhl dne 2. září 2020 v prostorách Muzea fotografie a moderních obrazových médií za účasti zástupců Statutárního města Jindřichův Hradec. Auditoři tak ocenili účastníky projektu jako příklady dobré praxe.

Projekt pod názvem Bezpečná organizace, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky ve školách, byl spuštěn v průběhu tohoto kalendářního roku. Projekt, jenž je velmi pozitivně vnímán ze strany dozorových orgánů, realizuje auditní a poradenská společnost 2K Consulting s.r.o. Výsledkem dlouhodobé spolupráce je zjištění, že organizace splňuje výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR).

Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni všichni zaměstnanci organizace v otázkách problematiky ochrany osobních údajů především se zaměřením na řešení bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů ve veřejné správě a školství.

Pozornost bezpečnosti vnímáme nejen z pohledu zástupců orgánů veřejné moci, ale také pohledu ředitele školy, který má zájem o to, aby se žáci a zaměstnanci cítili neohroženě. Zkušenosti v oblasti školství nás utvrzují v tom, že téma bezpečnosti se stává jednou z klíčových priorit pro zajištění bezpečného chodu školy. V projektu budeme i nadále pokračovat, jelikož je pro nás přínosem v rámci získávání důležitých informací, sledování legislativních změn a procesů ve vztahu k bezpečnosti, ale také návrhů opatření, které nám bezpečnostní experti sdělují.

Naše škola bude mít možnost i prezentace v katalogu bezpečných organizací. V rámci projektu budeme moci propagovat i naše aktivity školy.

Pod tímto článkem je fotografie ze slavnostního předávání (zdroj archiv společnosti 2K Consulting,s.r.o.) a dále udělený certifikát.

                                                                                                                            Mgr. Karel Král, ředitel školy

Na základě rozhodnutí vlády České republiky je s účinností od 18. listopadu 2020 umožněn návrat žáků základní školy k prezenční výuce. V provozu bude pro žáky školní družina i školní jídelna. Mateřská škola zůstává nadále v provozu beze změn. Bližší informace k návratu žáků a pravidlům budou včas zaslány zákonným zástupcům žáků.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy