V pátek 1.4. 2022 se konala již 22. Noc s Andersenem, kterou pořádala Obec Lodhéřov ve spolupráci s místní knihovnou.
Společně se spisovatelem H.CH. Andersenem jsme si připomněli i výročí Josefa Lady (*135) a Jana Trnky (*110).
Naše „Noc“ začínala společným setkáním v knihovně v 17. hodin večer. Přišli všichni, nikdo si nenechal ujít program, který byl připravený.
Paní knihovnice všechny přivítala a dětem představila spisovatele Andersena. Jakmile vzala do ruky knížku, v které byly jeho pohádky zapsány, vypadl tajemný dopis psaný starým písmem – přímo od samotného spisovatele, který ho zanechal jako připomínku na sebe. Děti napjatě poslouchaly a líbila se jim i pohádka „Princezna na hrášku“.
Následovalo pár informací o Josefu Ladovi – ilustrace, knihy a nejznámější pohádkové postavy.
Nakonec jsme se seznámili i s Jiřím Trnkou, který dětem už tak známý není.
Po malé přestávce byly děti rozděleny do 4 skupin a už začaly hry – křížovky, skládání slov z určitých písmen s pohybovou aktivitou, vyhledávání knih a autorů, hmatová poznávačka. Zapojili se i prvňáčci, protože i ti už umí všechno přečíst.
Protože po hrách všem vyhládne, přišly na řadu wafle. Každý si namazal a ozdobil ovocem své wafle a dal si svačinku. S plnými bříšky se děti uložily před plátno a promítaly se pohádky od Josefa Lady.
Posledním úkolem bylo vyrobit si králíčka z ponožky plněné obilím nebo rýží. A opravdu se všichni králíčci moc povedli.
Blížila se 21.hodina, a to byl čas pro pohádku na dobrou noc a odchod domů. V knihovně na nás čekal tmavý stan osvětlený malinkými světýlky, který nás opravdu přenesl do pohádky.
Večer se velmi povedl, všichni jsme si to užili a těšíme se na další rok, co na nás zase bude čekat. Moc děkujeme všem, kteří pro nás program připravili.

                                                                                                                          Mgr. Martina Kalkusová, učitelka ZŠ

Kód žáka                                                            Rozhodnutí
                                                           
012022/ZŠ                                                           Přijat/a
022022/ZŠ                                                           Přijat/a
032022/ZŠ                                                           Přijat/a

                                                                                                                                    Mgr. Karel Král, ředitel školy

Základní škola a školní družina budou uzavřeny od čtvrtka 14. dubna do pondělí 18. dubna 2022 z důvodu velikonočních prázdnin. Mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny od čtvrtka 14. dubna do pondělí 18. dubna 2022 z důvodu malého počtu přihlášených dětí. Provoz všech zařízení bude obnoven v úterý 19. dubna 2022.
                                                                                                                            Mgr. Karel Král, ředitel školy

Zápis do první třídy školního roku 2022/2023 se koná v pondělí 4. dubna 2022 od 14.30 do 17.00 hod v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, který nám předložíte k nahlédnutí. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu. Ve škole poté vyplníte zápisový lístek.

Není – li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2022 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici u zápisu dne 4. 4. 2022 (nebo na webových stránkách školy). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Dítě s odkladem povinné školní docházky se zápisu také účastní.

Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 12. 4. 2022 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Úplný seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 4. 5. 2022 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy.

Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou si telefonicky domluvit náhradní termín na telefonním čísle 384 385 155.

Co nabízíme Vašim dětem?

 klidné prostředí malé vesnické školy
 malý počet žáků ve třídě
 kvalifikované učitele
 zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
 výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
 učební pomůcky zdarma
 finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
 plavecký výcvik pro všechny žáky
 možnost návštěvy školní družiny
 možnost stravování ve školní jídelně
Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.

                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. března 2022 se s účinností od pondělí 14. března 2022 ruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve školách a školských zařízeních, a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení.
Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
                                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy