Dne 3. září 2018 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás v Lodhéřově nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali pět nových žáčků, našich prvňáčků. Jde o 4 chlapce a 1 dívku. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 20 žáků.

Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům - svačinové krabičky z projektu „Mléko do škol“ a upomínkové listy. Poté přednesla krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová, která předala rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky.

I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov. Fotografie jsou ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole.

Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Rok uběhl jako voda a je tu opět toužebně očekávaný konec školního roku. Pro některé žáky to byl první rok jejich povinné školní docházky. Žáci obdrželi tento poslední den školního roku kromě tradičního vysvědčení i vysvědčení z projektu „Sazka olympijský víceboj“ – Olympijský diplom.
Všem dětem přejeme prázdniny plné sluníčka a koupání bez úrazů, zaměstnancům školy i školky zaslouženou dovolenou k načerpání nových sil a 3. září 2018 s novými „prvňáčky" v novém školním roce nashledanou.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 27. června 2018 jsme se vydali na poslední akci letošního školního roku, na naučnou stezku „Čertův kámen“ v Lodhéřově. Naším cílem nebyl jen nejvyšší bod v okolí Lodhéřova, ale cestou jsme na naučné stezce instalovali přírodniny do nově vybudovaného hmyzího hotelu. Dětem šla práce hezky od ruky a za chvíli byl hotel zaplněn nejrůznějšími přírodninami od dřeva přes mech, šišky či trávu. Poté jsme pokračovali na nejvyšší bod našeho výletu, na Čertův kámen. Cestou si žáci přečetli mnoho zajímavostí na informačních tabulích a vyzkoušeli si svou obratnost na různých herních a zábavných prvcích. K hezkému výletu přispělo i počasí a tak se všem tento turistický výlet před prázdninami líbil.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V úterý 26. června 2018 vyvrcholila v naší škole akce „Knížka pro prvňáka“ předáním knížek našim prvňáčkům. Těšit se tak mohou z knížky „Bráchova bota“ od Evelíny Koubové. Paní knihovnice spolu s paní starostkou nezapomněly také na ostatní žáky, a tak nakonec knihy obdrželi nejen naši prvňáci, ale i ostatní žáci. Dlouhé chvíle o letních prázdninách si tak mohou zkrátit přečtením knih „Šifry pro děti“, „Jak vycvičit draka“, „Dinosauři“ či „Vesmír“.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

I v letošním školním roce žáci naší školy absolvovali v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik v bazénu v Jindřichově Hradci. Výcvik probíhal od 14. května do 25. června 2018.
Žáci prvního a druhého ročníku absolvovali 20 lekcí, které hradili jejich rodiče. Žáci třetího a čtvrtého ročníku měli výcvik plně hrazený v délce trvání 20 lekcí.
Žáci se opět učili nejen různé plavecké styly, součástí výcviku byly i hry ve vodě, pobyt v divoké řece, ve vířivkách, jízda na tobogánu, skoky do vody či lovení předmětů ze dna bazénu. Letos se děti díky teplému počasí podívaly při jedné z návštěv i do venkovního aquaparku.
Přejeme dětem, aby získané dovednosti využily k bezpečnému koupání a pobytu u vody během letních prázdnin.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy