Ve středu 7. března 2018 se v naší mateřské škole konalo další vystoupení klaunů Huga a Fuga pro děti z mateřské školy i žáky základní školy. Tématem jejich veselého představení byla tentokráte zvířata.

Klauni se v úvodu dětí zeptali, jaká zvířátka doma chovají a s pomocí pohádky jim připomněli, jak se o ně mají starat. V další části vystoupení si s dětmi povídali o zvířatech, která se chovají doma na dvorku, jaké zvuky vydávají, jak se jmenují jejich mláďata, jaký z nich máme užitek a jak se o ně musíme starat. V závěru představení se věnovali zvířatům, která žijí v našich lesích a dále i těm, která můžeme vidět v zoologické zahradě.

Celé představení bylo doplněno tradičně pohybem a písničkami, jejichž tématem byla hlavně zvířata.


                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Knížka pro prvňáka“. V úterý 20. února 2018 jsme navštívili místní knihovnu v Lodhéřově. Přivítala nás paní knihovnice Prokešová a tentokrát dětem představila 2 knihy.

První byla „Velká kniha pohádek“ od Boženy Němcové a paní knihovnice z ní dětem přečetla pohádku „Moudrý zlatník“. Úryvek z druhé knihy přečetla paní učitelka Jitka Malcová. Byl to román v obrázcích amerického autora a ilustrátora Jeffa Kinney „Deník malého poseroutky“. Dětem se obě knihy líbily a na závěr obdržely pozvánku na akci „Noc s Andersenem“, která se uskuteční 23. března 2018.

V besedách v místní knihovně budeme nadále pokračovat, abychom podpořili zájem dětí o knihy a četbu.
                                                                          

                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše škola se v letošním roce již popáté zapojila do 6. ročníku projektu „Sněhuláci pro Afriku", jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.

Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, o.p.s. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci společnosti Kola pro Afriku spočívala v tom, že se vybíralo za každého sněhuláka startovné. Za vybrané peníze společnost získává po celé republice starší a nepotřebná kola, opravuje je a následně posílá do Afriky tak, aby je mohly jako dopravní prostředek využívat pro cestu do školy děti v Africe.

Akce se na naší škole uskutečnila v úterý a středu 23. a 24. ledna. Nečekali jsme na centrální termín stavění a využili sněhové nadílky z minulých dní. Do soutěže jsme přihlásili jednoho sněhuláka. Doufáme, že jsme i tímto malým činem přispěli k dostupnějšímu vzdělání některého z afrických dětí.
                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel školy a garant projektu

S tímto tématem zavítali opět mezi děti mateřské školy a žáky základní školy známí klauni Hugo a Fugo. Na úvod si klauni s dětmi povídali o povoláních a řemeslech a opět popletli, co mohli. Děti klaunům také vysvětlily, jaká povolání vykonávají jejich rodiče.

Potom se Fugo postupně převlékal do kostýmů různých povolání a děti hádaly, které povolání či řemeslo klaun předvádí. Fugo se tak objevil v převleku kuchaře, zedníka, lékaře, policisty či zpěváka.

Celý program byl doplněn tradičně veselými písničkami, do kterých se děti kromě zpěvu zapojily i pohybově. Na závěr čekala na děti tradiční sladká odměna v podobě bonbónů.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

 

V úterý 19. ledna se konala od 16. 00 hod v sále kulturního domu v Lodhéřově vánoční besídka žáků a dětí naší základní a mateřské školy.

Úvod besídky obstarali žáci základní školy s hudebně pohybovým vystoupením na písničku Mariah Carey s názvem „All i Want For Christmas Is You“. Poté vystoupily se svým programem děti z mateřské školy. V jejich pásmu plném písniček a básniček se to hemžilo myškami a na závěr se děti proměnily dokonce v koně. V druhé části besídky vystoupili žáci základní školy se svým pásmem vánočních písní, koled i říkanek.

Na závěr rozdali žáci základní školy rodičům a hostům dárky z keramiky, které vyrobili v keramické dílně a společně s rodiči a dětmi si zazpívali a zatančili na písničku „Vánoce, Vánoce přicházejí“. Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 2 660,- Kč, za které děkujeme, a které budou použity na dětský den v mateřské i základní škole.
                                    

                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy