Kód žáka                                         Rozhodnutí
------------------------------------------------------------------
012023/ZŠ                                          Přijat/a
022023/ZŠ                                          Přijat/a
032023/ZŠ                                          Přijat/a

                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 24. května 2023 jsme realizovali doprovodné opatření v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jako součást výchovy ke zdraví. Na tento doprovodný program jsme využili „Ochutnávkový koš“, v kterém byl mix různých známých i méně známých druhů ovoce a zeleniny.
V první části programu si žáci museli zapamatovat co nejvíce druhů ovoce a zeleniny, které po daný časový úsek viděli. Dále žáci rozpoznávali, co je ovoce a co zelenina a rozdělovali je podle toho, zda rostou na keři nebo na stromě.
V druhé části programu rozpoznávaly děti vybrané druhy ovoce i zeleniny „naslepo“ v podobě ochutnávkových jednohubek, což je bavilo nejvíce. Dětem byla zdůrazněna nutnost omývání ovoce a zeleniny a vysvětleno, jak jednotlivé druhy ovoce a zeleniny konzumovat.
Na samotný závěr mohli žáci ochutnat všechny druhy ovoce i zeleniny, například hrušku, hroznové víno, meloun žlutý, blumu červenou, mrkev, salát listový, celer řapíkatý, okurku hadovku, rajče a papriku červenou.


V pondělí 29. května 2023 jsme realizovali doprovodné opatření v rámci projektu „Mléko do škol“ jako součást výchovy ke zdraví. Na tento doprovodný program jsme využili „Ochutnávku pro každého žáka “, v které byl mix různých mléčných výrobků – Jihočeský Nature jogurt bílý, Jihočeský Cottage natur, Jihočeská zakysaná lehká a Jihočeský tvaroh a jogurt bílý .
Jelikož byla ochutnávka určena pro každého žáka zvlášť, pojali jsme toto doprovodné opatření formou besedy o prospěšnosti mléčných výrobků se žáky.
Poté žáci sami ochutnali všechny čtyři dodané výrobky. Ostatní výrobky pak dostali ke konzumaci domů.
                                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V pátek 26. května 2023 vyvrcholil v naší škole projekt „Knížka pro prvňáčka“ předáním knížek našim prvňáčkům a druhákům. Toto setkání je v letošním školním roce třetí v pořadí a navazuje na lednové společné čtení v místní knihovně a březnovou „Noc s Andersenem“. Při závěrečném společném čtení jsme si ve škole s paní knihovnicí četli ze dvou knih, a to Ztracený duch od Dori Hillestad Butlerové a Mí praštění rodiče od Pete Johnsona. Paní knihovnice připravila pro žáky také čtení vtipů, a tak jsme se i při čtení pobavili. Prvňáčci i druháci na závěr obdrželi knihu a těšit se tak můžou z knížky „Křeček v letu“ od Zuzany Barilové. Paní knihovnice nezapomněla ani na ostatní žáky a předala jim za jejich čtenářské výkony v průběhu školního roku drobné odměny. Na závěr jim popřála příjemné prázdniny a pozvala je i o prázdninách do obecní knihovny, kde si dlouhé chvíle mohou zkrátit přečtením zapůjčených knih.
                                                                                                                                            Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 jsme s žáky základní školy navštívili kasárna v Jindřichově Hradci v rámci Dne otevřených dveří a Dne dětí.
S dětmi jsme podle předem připraveného harmonogramu postupně navštívili jednotlivá stanoviště, která byla v kasárnách pro děti připravena. Děti si prohlédly bojovou vojenskou techniku, terénní bojové vozidlo, polní kuchyni, vydováděly se ve skákacím hradu, v informačním středisku dostaly za odměnu pexesa i slepovací modely letadel, shlédly ukázku výcviku lezení na lezecké stěně, prohlédly si ruční zbraně, spojovací a zdravotnickou techniku.
Celé „vojenské dopoledne“ se dětem velmi líbilo a nemalou měrou k němu přispěla vystavená vojenská technika, ochotní vojáci i pěkné počasí.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním školním roce jsme si s dětmi našli čas na připomenutí svátku Dne matek, který se tradičně slaví druhou květnovou neděli. Děti pro své maminky letos s paní učitelkou Kalkusovou a paní Jiráskovou vyráběly náramky navlékáním korálků. Děti těmito dárečky obdarovaly maminky v neděli 14. května 2023. Doufáme, že dárečky potěšily a udělaly radost.
                                                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel školy