Již podeváté se v letošním roce zapojila naše škola do preventivního programu „Veselé zoubky 2021“, a to v pátek 28. května 2021. I přes přísná hygienická opatření se nám v omezené formě podařilo nakonec tento projekt zrealizovat v tomto pozdějším než původně plánovaném termínu na závěr školního roku.
Program je součástí výchovy ke zdraví, má preventivní charakter a jeho pořadatelem a sponzorem je společnost dm drogerie markt, s.r.o.
Program je sice určen primárně pro žáky 1. tříd, na naší škole do něj ale již tradičně zapojujeme žáky celé školy, tedy prvního stupně. V úvodu programu shlédly děti motivační video s populárním Hurvínkem a jeho trápení s bolavým zubem. V další části žáci plnili na interaktivní tabuli různé úkoly, zaměřené na péči o zdravý chrup. Žáci se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se o zuby správně starat, jaké potraviny mohou zuby poškozovat a proč je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. Na závěr žáci vyplnili pracovní listy a za odměnu získali balíček s produkty dentální hygieny od sponzora programu.
                                                                                                                 Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

I v letošním školním roce jsme si s dětmi našli čas na připomenutí svátku Dne matek, který se tradičně slaví druhou květnovou neděli. Děti pro své maminky vyrobily v keramické dílně talířky v podobě srdíček a poté je glazurou dle své fantazie dozdobily. Po vypálení je děti darovaly v neděli 9. května 2021 svým maminkách. Doufáme, že dárečky potěšily a udělaly radost.
                                                                                                                                          Mgr. Karel Král, ředitel školy

Vláda ČR na svém jednání dne 6. května 2021 rozhodla o rozvolnění i pro kraj Jihočeský s účinností ode dne 10. května 2021 takto:
Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí a bez ochrany dýchacích cest.
Žádáme rodiče nově příchozích dětí, aby je včas přihlásili ke stravování u vedoucí školní jídelny nebo paní kuchařky.
                                                                                                                                          Mgr. Karel Král, ředitel školy

Na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních se s účinností od 3. 5. 2021 mění frekvence testování. Nově se tak budou děti, žáci i zaměstnanci od pondělí 3. května 2021 testovat pouze jedenkrát týdně, a to vždy v pondělí.
                                                                                                                                           Mgr. Karel Král, ředitel školy

Kód žáka                                                                 Rozhodnutí
--------------------------------------------------------------------------------
032021/ZŠ                                                                 Přijat/a
042021/ZŠ                                                                 Přijat/a
052021/ZŠ                                                                 Přijat/a
062021/ZŠ                                                                 Přijat/a