Ve čtvrtek 25. února 2021 jsme se s žáky naší školy vypravili do keramické dílny. V rámci hodiny pracovních činností si děti vyrobily různé velikonoční motivy, například figurky velikonočních zvířátek. Po vyschnutí a vypálení je s žáky opatříme glazurou a připravíme z nich velikonoční zápich, který si vezmou děti domů a ozdobíme jimi i interiér naší školy.
                                                                                                                                    Mgr. Karel Král, ředitel školy

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. února 2021 se mění s účinností od 25. února 2021 od 00:00 hod do odvolání pravidla pro ochranu dýchacích cest u žáků, dětí i pedagogů.

Všem osobám se zakazuje pohyb nebo pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC (jednorázová chirurgická rouška)

které brání šíření kapének:
• ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení)

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

• děti v mateřské škole (mohou být bez ochrany dýchacích cest jako doposud)

Žáci základní školy jsou povinni nosit některý z výše uvedených prostředků ochrany dýchacích cest.

Za dostatečnou ochranu dýchacích cest (nos, ústa) tak nově není považována šála, šátek nebo látková rouška jako doposud.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy

Základní škola a školní družina budou uzavřeny od pondělí 1. března do pátku 5. března 2021 z důvodu jarních prázdnin. Mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny od středy 3. března do pátku 5. března 2021 z důvodu sanitace ve školní jídelně. Provoz všech zařízení bude obnoven v pondělí 8. března 2021.
                                                                                                                                           Mgr. Karel Král, ředitel školy

Základní škola i školní družina budou z důvodu pololetních prázdnin uzavřeny v pátek 29. ledna 2021. Provoz bude obnoven v pondělí 1. února 2021.
                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy

Z důvodu vládního nařízení proti šíření onemocnění COVID-19 jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání. Nesmíme cvičit ve vnitřních prostorách školy, tedy v tělocvičně. Naopak je doporučován pobyt venku a pohyb na čerstvém vzduchu. Díky sněhové nadílce z posledních dnů jsme se tedy rozhodli, že využijeme příhodné počasí i sněhové podmínky a půjdeme bobovat. Fotografie jsou z tohoto vydařeného bobování.
                                                                                                                                   Mgr. Karel Král, ředitel školy