V letošním roce se naše škola již posedmé zapojila do 7. ročníku tohoto dobrovolnického projektu. Jedná se o tři dny plné aktivit po celé České republice. Kdykoliv během těchto 72 hodin (11. – 13. října 2019) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů pak je mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce. Organizátorem „72 hodin" je Česká rada dětí a mládeže. V letošním roce se přihlásilo opět mnoho dobrovolníků v projektech v kategoriích „Služba potřebným (Lidé)“, „Péče o přírodu (Živá příroda)“ a „Vylepšení života kolem sebe (Okolí)“.
Letošní heslo našeho projektu znělo „Za krásnější okolí naší školy“. A proč právě toto heslo? Není nám lhostejné, v jakém prostředí žijeme a ve škole trávíme poměrně velkou část dne. V pátek 11. října 2019 se nám podařilo v rámci projektu uklidit odpadky v okolí školy i na školním hřišti, zasázet cibulky okrasných rostlin na náš záhon, připravit záhony na zimu a zastříhat živý habrový plot. Odměnou pro zúčastněné byly náramky s logem projektu, plechové odznaky, tzv. „placky“, a pocit z dobře vykonané práce.
                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy a koordinátor projektu

Na naší škole si tento anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech svatých, připomínáme tradičním vyřezáváním dýně. V letošním roce jsme dýni vyřezávali v pátek 4. října. Je to takto brzy proto, abychom si ji „užili“ ještě před přechodem na zimní čas. Nyní zdobí vyřezaná dýně se svíčkou uvnitř hlavní vchod do naší školy a dětem svítí při vstupu do školy. Jak se dětem vyřezaná dýně povedla, můžete sami posoudit na následujících fotografiích.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 11. září 2019 jsme společně s dětmi z mateřské školy navštívili loutkové divadlo. Vodník Puleček žil ve svém rybníčku a v tom si spokojeně hospodařil. Staral se o rostliny, o vodu i o ryby. Rybám leštil šupiny, vodě čechral vlnky a sbíral semínka blatouchů. Jednou ho navštívila vodní víla s přáním, že by chtěla nové šaty. Vodník se nabídl, že jí šaty ušije ze slunečních paprsků. Šaty byly tak krásné, že se zalíbily samotné kněžně a ta je vodní víle vzala. Když se to dozvěděl vodník, rozzlobil se a s pomocí Hejkala a Polednice získal šaty pro vílu zpět. Bílá paní pomohla vodní víle najít kamarádku v podobě lesní víly, aby nebyla sama. Čert se postaral o šťastný konec pohádky a potrestal zlou kněžnu.
                                                                                                            Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Dne 2. září 2019 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás, v Lodhéřově, nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali jednoho nového žáčka, našeho prvňáčka. Jedná se o chlapce a i s ním má naše škola v letošním školním roce 14 žáků. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkovi-svačinovou krabičku z projektu „Mléko do škol“ a upomínkový list. Všichni žáci dostali jako upomínku na první den školy hru „Monopoly“. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkovi upomínkový list s drobnými dárečky. Také ostatní žáci obdrželi drobné dárky od zástupců obce.
Během letních prázdnin bylo vyměněno staré dřevěné obložení v jídelně mateřské školy a nahrazeno pestrobarevným keramickým obkladem. Další vylepšení jsme připravili pro žáky základní školy v podobě nové podlahy v šatně základní školy a nové školní kuchyňky. Doufáme, že se obě vylepšení budou žákům líbit a budou si jich vážit.
I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov. Fotografie jsou ze zrekonstruovaných prostor školní jídelny, šatny základní školy a školní kuchyňky a dále ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Další školní rok uběhl jako voda a je tu opět toužebně očekávaný konec školního roku. Pro některé žáky to byl první rok jejich povinné školní docházky, pro jiné poslední rok na naší škole. Žáci obdrželi tento poslední den školního roku kromě tradičního vysvědčení i vysvědčení z projektu „Sazka olympijský víceboj“ – Olympijský diplom.
Popřejme tedy našim „páťákům", aby se jim v 6. třídě na nové škole dařilo. Všem dětem přejeme prázdniny plné sluníčka a koupání bez úrazů, zaměstnancům školy i školky zaslouženou dovolenou k načerpání nových sil a 2. září 2019 s novými „prvňáčky" v novém školním roce nashledanou.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy