Ve středu 28. 11. 2018 do mateřské školy zavítal s představením „Zimní radování" klaun Fugo. V dnešním vystoupení tak hlavním tématem byla zimní tématika a shodou okolností to i venku tak zimně a mrazivě také vypadalo. Všichni si připomněli s pomocí obrázků, co se dá všechno v zimě dělat. Děti byly velmi šikovné, a tak jsme se dozvěděli, že se dá bruslit, sáňkovat, bobovat, stavět sněhuláka, hrát hokej, lyžovat, jezdit na snowboardu či se jen tak koulovat. Děti s klaunem také vyřešily několik hádanek. Celé představení bylo tradičně doplněno řadou veselých písniček, které si děti s chutí zazpívaly. Na závěr je čekala obvyklá sladká odměna v podobě bonbónů.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše škola se letos již podruhé zapojila do projektu „Děti do bruslí“, který probíhal každé úterý v termínu od 18. září do 27. listopadu 2018, a to pod záštitou MŠMT. Jednalo se o kurz bruslení, který proběhl celkem desetkrát po 60 minutách na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Kurz absolvovalo všech 20 žáků základní školy a 9 dětí z mateřské školy. Pro některé byl kontakt s ledem na bruslích vůbec prvním v jejich životě. Po malých krůčcích pod dohledem zkušených trenérů nakonec zmizely počáteční obavy a nejistota a dětem se bruslení velmi líbilo. Každou výukovou hodinu bylo vidět ohromné zlepšení a pokroky. Na závěrečné hodině bruslení byla přítomna také řada rodičů, kteří se přišli podívat na to, jak to jejich dětem na ledě jde. V projektu bychom rádi pokračovali i v dalším školním roce, protože tato pohybová aktivita je vhodným doplňkem hodin tělesné výchovy a vede děti k rozvoji jejich pohybových dovedností.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pondělí 19. listopadu 2018 proběhla na naší škole rodičovská schůzka. Letos jsme se rozhodli s dětmi připravit jako občerstvení pro rodiče tradiční dýňovou polévku.
Ráno jsme se tedy sešli v pracovním a v prostorách keramické dílny jsme začali loupat, krájet a škrabat vše, co k vaření bylo třeba. Základní surovinu – dýni jsme měli z vyřezávání „Halloweenské dýně“, ostatní suroviny jsme koupili nebo donesli z domova. K přípravě i vaření přispěl každý svým dílem a netrpělivě jsme čekali na odpoledne, jak naše snažení ocení rodiče i hosté.
Vzhledem k tomu, že se k nám vracely pouze prázdné talíře, polévka chutnala. Na závěr se rodiče informovali na prospěch a chování svých dětí. Celá akce proběhla v poklidné předvánoční atmosféře a v této tradici s přípravou občerstvení budeme pokračovat i v letech následujících.
                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 jsme se vypravili na výlov rybníka Velký Hroch. Tento rybník se nachází v obci Drahýška a jeho historie sahá do roku 1502, kdy byl založen rybníkáři Dluhošem, Belflem a Melicharem. Jméno dostal po hradeckém písaři Janu Hrochovi z Osečan, který žil na přelomu 14. a 15. století, a tak je možné, že rybník vznikl mnohem dříve, než uvádějí historické prameny. V současné době hospodaří na tomto téměř 45 ha rybníku Rybářství Kardašova Řečice. Děti mohly shlédnout naživo celý postup při výlovu od tzv. „sháňky“ ryb do loviště až po konečné „brakování“ a nakládání ryb. Hlavní rybí obsádku rybníka tvořili kapři šupinatí a lysci. Kromě těchto ryb si děti prohlédly i další druhy ryb, např. candáty, štiky, cejny, plotice, okouny, amury, karase či sumce. Všem se nám výlov velmi líbil a děti si uvědomily, že práce rybáře není vůbec lehká a jednoduchá.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

S tímto tématem zavítali ve středu 31. 10. 2018 opět mezi děti mateřské školy a žáky základní školy známí klauni Hugo a Fugo. Na úvod čekalo na děti malé zklamání. Druhý z dvojice klaunů Hugo se nevrátil z prázdnin, a tak vystupoval jen Fugo. Dětem to ale vůbec nevadilo a legraci si užily i s Fugem. V úvodu si popovídaly o tom, čím vším se dá malovat. Dále Fugo vyprávěl dětem pohádku o tom, proč svět nezůstal černobílý a proč se barvičky hádaly. Fugo si také děti vyzkoušel ze znalostí barviček a ukázal dětem obrázky, které namaloval. Celý program byl doplněn tradičně veselými písničkami s tématem barev, do kterých se děti kromě zpěvu zapojily i pohybově. Na závěr čekala na děti tradiční sladká odměna v podobě bonbónů.
                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy