Ve středu 8. listopadu 2017 k nám v letošním školním roce poprvé po prázdninách zavítali známí klauni Hugo a Fugo. Tématem jejich veselého představení, plného písniček, básniček a pohybu, bylo tentokráte malování. Děti klaunům nejprve vysvětlily rozdíl mezi malováním na papír a malováním pokojů. Potom klaunům vybrané děti něco hezkého na papír namalovaly a odměnou za to jim bylo tradičně razítko s obrázkem na ruku. Na závěr děti naučily klauny barvy, děti z mateřské školy česky, žáci základní školy anglicky.

Na úplný závěr klauni rozdali dětem sladké odměny a zazpívali si s nimi.

Mgr. Karel Král, ředitel školy

Na naší škole jsme si tento anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech svatých, připomněli vyřezáváním tradiční dýně. V letošním roce jsme vyřezávali dýně dvě. Vnitřek dýně jsme si uschovali na dýňovou polévku, kterou budeme s dětmi vařit. Nyní zdobí vyřezané dýně se svíčkou uvnitř oba vchody do naší školy. Jak se dětem vyřezané dýně povedly, můžete sami posoudit na následujících fotografiích.

Mgr. Karel Král, ředitel školy

I v letošním roce se naše škola již popáté zapojila do 6. ročníku tohoto dobrovolnického projektu. Jedná se o tři dny plné aktivit po celé České republice. Kdykoliv během těchto 72 hodin (12. – 15. října 2017) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů pak je mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce. Organizátorem „72 hodin" je Česká rada dětí a mládeže. V letošním roce se přihlásilo opět mnoho dobrovolníků v projektech v kategoriích „Lidé“, „Příroda“ a „Okolí“.

Letošní heslo našeho projektu znělo „Za krásnější okolí“. A proč právě toto heslo? Není nám lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Podařilo se nám v rámci projektu uklidit odpadky v okolí školy i na školním hřišti, shrabat spadané listí a ostříhat živý habrový plot. Odměnou pro zúčastněné byly náramky s logem projektu, tetovací obtisky a pocit z dobře vykonané práce.

Mgr. Karel Král, ředitel školy a koordinátor projektu

Dne 4. září 2017 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás v Lodhéřově nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali tři nové žáčky, naše prvňáčky. Jde o 2 chlapce a 1 dívku, z toho 1 s trvalým pobytem v Lodhéřově, 1 ve Studnicích a 1 v Najdeku. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 17 žáků. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král, předal dárky prvňáčkům - svačinové krabičky z projektů „Mléko do škol". Poté přednesla krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová, která předala rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky. Na všechny čekalo překvapení v podobě nově opravených podlah obou tříd, které se podařilo díky dotaci zřizovatele provést během letních prázdnin. Ve třídách byla vyměněna umyvadla, vodovodní baterie, zakoupeny nové koberce i linolea. Třídy i školní družina se dočkaly také nové výmalby. I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov. Fotografie jsou ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole.

Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

 

 

Ve čtvrtek 5. října 2017 přijel do naší školy pan Radim Pánek a pomohl nám s instalací jím vyrobených prvků přírodní zahrady. Do naší školní zahrady tak přibyly hmyzí hotel, motýlovník, čmelín, hnízdní budky a pítko pro ptáky. Všechny výrobky jsou vyrobeny pouze z přírodních materiálů, převážně ze dřeva. Hmyzí hotel vytvoří skrýš pro prospěšný hmyz na naší zahradě během léta i při přezimování. Čmelín je skrýš, využívaná díky své speciální konstrukci pouze čmeláky, vnitřek je vystlán kokosovým vláknem. Je určen pro hnízdění i rozmnožování. Motýlovník je domeček, který slouží během léta jako skrýš a odpočívárna a v zimním období jako prostor pro přezimování pro motýly a můry. Dále jsme nainstalovali jednu hnízdní polobudku pro dutinové ptáky rejsky a lehky a jednu ptačí budku pro sýkorky parukářky a modřinky. Celý prostor této přírodní zahrady je doplněn pítkem pro ptáky.

Instalací těchto prvků jsme se snažili přispět k ochraně přírody a zasadit se o rovnováhu a pestrost živočichů ve svém okolí. Děti tak budou moci pozorovat fascinující svět přírody přímo na zahradě.

Mgr. Karel Král, ředitel školy