V úterý 20. prosince 2022 se konala od 17. 00 hod v sále kulturního domu v Lodhéřově vánoční besídka žáků a dětí naší základní a mateřské školy. Úvod besídky obstaraly děti z mateřské školy s pásmem básniček. Poté následoval taneček s hudebním a pohybovým doprovodem a dalším pásmem básniček.
V druhé části besídky vystoupili žáci základní školy. Nejdříve zahráli na klávesy Isabella Důrová, Adam Plachý a Nikola Plachá a dokázali tak, že si s klávesami rozumí. Potom vystoupili pod vedením paní učitelky Martiny Kalkusové žáci 1. – 5. ročníku s pásmem vánočních koled a básniček. Na samotný závěr jsme si všichni zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 4 150,- Kč, za které děkujeme, a které budou použity na dětský den v mateřské i základní škole.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pátek 16. prosince 2022 jsme se rozhodli v hodině pracovních činností vyrobit pro naše stálé ptáky lojové koule. V keramické dílně jsme do košíčků na muffiny nasypali směs semínek, vložili provázek na zavěšení a zalili rozehřátým tukem. Po vychladnutí jsme „koule“ vyklopili a rozvěsíme je v okolí školy. Usnadníme tak v současném nevlídném zimním období život našeho přezimujícího ptactva a navíc budeme moci ptáčky pozorovat při krmení z oken školy.
                                                                                                                                  Mgr. Martina Kalkusová, učitelka ZŠ

Naše škola se letos již popáté zapojila do projektu „Děti do bruslí“, který probíhal každé úterý v termínu od 8. listopadu do 13. prosince 2022, a to pod záštitou MŠMT. Jednalo se o kurz bruslení, který proběhl celkem pětkrát po 45 minutách na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Kurz absolvovalo všech 20 žáků základní školy a 8 dětí z mateřské školy. Pro některé byl kontakt s ledem na bruslích vůbec prvním v jejich životě. Po malých krůčcích pod dohledem zkušených trenérů nakonec zmizely počáteční obavy a nejistota a dětem se bruslení velmi líbilo. Každou výukovou hodinu bylo vidět ohromné zlepšení a pokroky. V tomto projektu bychom rádi pokračovali i v dalším školním roce, protože tato pohybová aktivita společně s plaveckým výcvikem jsou vhodným doplňkem hodin tělesné výchovy a vede děti k rozvoji jejich pohybových dovedností.
                                                                                                                                          Mgr. Karel Král, ředitel školy

V úterý 6.12. 2022 jsme měli odjet do Jindřichova Hradce na poslední lekci kurzu bruslení. Vzhledem ke sněhové kalamitě byla tato lekce odložena o týden a my jsme volný čas využili k polytechnické výchově. V loňském roce jsme z MAS Česká Kanada dostali dřevěné díly, z kterých lze sestavit různé výrobky. My jsme se dnes rozhodli pro rozcestník. Nejprve museli žáci všechny díly opracovat smirkovým papírem, pak přišlo na řadu lepení a sestavování. Žáci si tak procvičili svou manuální zručnost a myslíme si, že se jim výrobky povedli. Po zaschnutí si je žáci jako vzpomínku odnesou domů.
                                                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pátek 2. prosince 2022 do mateřské školy i základní školy zavítali dva čerti s Mikulášem. Některé děti měly zpočátku slzy na krajíčku, ale za chvíli se s nimi spřátelily a dostaly od Mikuláše balíček plný sladkostí. Zlobivější děti si vyzkoušely, jaké je to být v „čertovském pytli“, naslibovaly čertům „hory, doly“ a tak budeme doufat, že se jejich sliby vyplní.
Fotografie jsou z mikulášské nadílky v základní škole i v mateřské škole.
                                                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel školy