V úterý 28. 6. 2022 jsme se s žáky školy vypravili na školní výlet. Letos byla cílem výletu Jihlavská zoologická zahrada. Sraz byl ráno na vlakovém nádraží v Jindřichově Hradci a odtud jsme rychlíkem vyrazili do Jihlavy. Cesta rychle ubíhala a již za hodinu jsme dorazili do Jihlavy. Z nádraží jsme se pěšky přesunuli přes náměstí do cíle našeho výletu, zoologické zahrady. Zde jsme si postupně prohlédli různá exotická i domácí chovaná zvířata. Počasí bylo na výlet ideální, ani chladno, ani horko, přesto jsme samozřejmě nezapomněli na pravidelné doplňování tekutin i kalorií. S sebou měli děti svačinu a oběd si koupili v zoologické zahradě, u většiny z nich zvítězily hranolky. Na závěr naší návštěvy si děti v zahradě koupily suvenýry. Také zpáteční cesta vlakem rychle utekla. Výlet se všem líbil i díky pěknému počasí, které nás po celou dobu výletu provázelo.
                                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním školním roce žáci naší školy absolvovali v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik v bazénu v Jindřichově Hradci. Výcvik probíhal od 25. dubna do 27. června 2022.
Žáci prvního, druhého a pátého ročníku absolvovali 20 lekcí, které hradili jejich rodiče. Žáci třetího a čtvrtého ročníku měli výcvik plně hrazený v délce trvání 20 lekcí.
Žáci se opět učili nejen různé plavecké styly, součástí výcviku byly i hry ve vodě, pobyt v divoké řece, ve vířivkách, jízda na tobogánu, skoky do vody či lovení předmětů ze dna bazénu. Letos se děti díky teplému počasí podívaly při posledních dvou návštěvách i do venkovního aquaparku.
Přejeme dětem, aby získané dovednosti využily k bezpečnému koupání a pobytu u vody během letních prázdnin a doufáme, že společně s kurzem bruslení si žáci osvojili i nové pohybové návyky.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 22. června 2022 v 10. 00 hod žáci naší školy vyrazili na půlkilometrový běh, který byl odstartován na dálku v celé České republice. Záštitu nad tímto během převzal Český olympijský výbor. Díky příznivému počasí, které v době závodu panovalo, podali žáci velmi solidní výkony, nikdo nechtěl zůstat pozadu. Ani tentokráte nebyl důležitý čas, ale myšlenka, aby děti z celé České republiky se v jeden den, ve společný okamžik, postavily na start závodu. Odměnou dětem byl nejen dobrý pocit z toho, že trasu uběhly, ale i diplom, medaile a dárky od společností Koh-i-noor Hardmuth. Vítězem v kategorii chlapců byl Vašík Matoušek, na druhém místě skončil Tomáš Marek a třetí doběhl Fanda Matoušek. V kategorii dívek se vítězkou stala Nikola Plachá, na druhém místě doběhla Róza Chodcová a třetí skončila Veronika Hinková. Všem vítězům blahopřejeme.
Letos to byl v pořadí již šestý ročník, kterého jsme se zúčastnili a účast plánujeme i v letech následujících.
                                                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním roce jsme dětem připomněli často opomíjený svátek, „Den otců", který se slaví třetí červnovou neděli. Jelikož jsme vyráběli dárečky pro maminky ke „Dni matek", rozhodli jsme se, že ani tatínky našich žáků neochudíme o dáreček. Stejně jako v předchozích letech zvítězil nápad vyrobit pro ně tradiční české „utopence". Týden dopředu děti pochoutku naložily do láku a doplnily zeleninou dle vlastní fantazie. V pátek 17. června 2022 přidaly na víčka sklenic dekorativní ubrousky a keramické ozdůbky z keramické dílny. Doufáme, že tatínkům udělali v neděli radost.
                                                                                                                                   Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve čtvrtek 16. května 2022 čekal na naše žáky dlouho očekávaný večer, noc ve škole. Sraz byl ve škole v 18.00 hod a žáci si s sebou přinesli podložky na spaní, karimatky, matrace, polštářky a spacáky. Třída školy se rázem změnila v jednu velkou noclehárnu. Každý si připravil místo na spaní a potom už na žáky čekala příprava večeře. Všichni jsme se s chutí pustili do přípravy večeře – pizzy. Všechny práce bavila, proto bylo brzy vše hotovo. Než se pizza upekla, čekala na žáky poznávací skupinová soutěž v prostorách naší školy. Po ní všem pořádně vyhládlo, a tak jsme se pustili do připravené večeře – pizzy. Po večeři jsme se vydali na krátkou večerní procházku Lodhéřovem, při které jsme si zahráli hru „Co se změnilo.“ Tou dobou se již dostatečně setmělo, a tak se všichni postupně vydali na krátkou stezku odvahy za bludičkou Bludimírou. I přes počáteční obavy a strach nakonec všichni cestu zdárně dokončili. Pak už čekala na žáky osobní hygiena a animovaný příběh na dobrou noc, u kterého ti nejvíce unavení také usnuli.
Druhý den po probuzení jsme se společně nasnídali a nutno dodat, že dětem vlastnoručně připravená snídaně velni chutnala. Po společné snídani byl pro žáky připraven Dětský den. Při něm žáci dokončili rozehraný celoškolní turnaj ve hře 3iQ a provedli jsme vyhodnocení čtvrteční poznávací soutěže i turnaje. Při dopolední svačině se jen zaprášilo po perníku od naší paní kuchařky (moc děkujeme). Na závěr dne si každý žák v keramické dílně dle vlastní fantazie domaloval svůj vlastní hrneček, který si po vypálení odnese domů jako hezkou upomínku. Oba dva dny jsme si hezky užili a již se těšíme, že si tuto akci za rok opět zopakujeme.
                                                                                                                 Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov