Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
• dětí v mateřské škole
• žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku
V provozu nebude ani školní družina. Toto krizové opatření a s ním spojený zákaz platí od 27.února do 21. března 2021.
O opětovném otevření školy, školky a školní družiny budeme informovat na webových stránkách školy.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve čtvrtek 25. února 2021 jsme se s žáky naší školy vypravili do keramické dílny. V rámci hodiny pracovních činností si děti vyrobily různé velikonoční motivy, například figurky velikonočních zvířátek. Po vyschnutí a vypálení je s žáky opatříme glazurou a připravíme z nich velikonoční zápich, který si vezmou děti domů a ozdobíme jimi i interiér naší školy.
                                                                                                                                    Mgr. Karel Král, ředitel školy

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. února 2021 se mění s účinností od 25. února 2021 od 00:00 hod do odvolání pravidla pro ochranu dýchacích cest u žáků, dětí i pedagogů.

Všem osobám se zakazuje pohyb nebo pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC (jednorázová chirurgická rouška)

které brání šíření kapének:
• ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení)

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

• děti v mateřské škole (mohou být bez ochrany dýchacích cest jako doposud)

Žáci základní školy jsou povinni nosit některý z výše uvedených prostředků ochrany dýchacích cest.

Za dostatečnou ochranu dýchacích cest (nos, ústa) tak nově není považována šála, šátek nebo látková rouška jako doposud.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy

Základní škola a školní družina budou uzavřeny od pondělí 1. března do pátku 5. března 2021 z důvodu jarních prázdnin. Mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny od středy 3. března do pátku 5. března 2021 z důvodu sanitace ve školní jídelně. Provoz všech zařízení bude obnoven v pondělí 8. března 2021.
                                                                                                                                           Mgr. Karel Král, ředitel školy

Základní škola i školní družina budou z důvodu pololetních prázdnin uzavřeny v pátek 29. ledna 2021. Provoz bude obnoven v pondělí 1. února 2021.
                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy