Základní škola a školní družina budou uzavřeny od pondělí 14. března do pátku 18. března 2022 z důvodu jarních prázdnin. Mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny od pondělí 14. března do pátku 18. března 2022 z důvodu malého počtu přihlášených dětí a sanitace ve školní jídelně. Provoz všech zařízení bude obnoven v pondělí 21. března 2022.
                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše škola se v letošním školním roce po dvouleté covidové pauze již posedmé zapojila do 10. ročníku projektu „Sněhuláci pro Afriku", jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.
Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, o.p.s. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci společnosti Kola pro Afriku spočívala v tom, že se vybíralo za každého sněhuláka startovné ve výši 50,- Kč. Za vybrané peníze společnost získává po celé republice starší a nepotřebná kola, opravuje je a následně posílá do Afriky tak, aby je mohly jako dopravní prostředek využívat pro cestu do školy děti v Africe.
Akce se na naší škole uskutečnila v měsíci únoru. Letošní zima si s námi co do množství sněhu velmi pohrávala. Když bylo dostatek vhodného sněhu, trápila naši školu velká marodka, když byli všichni zdraví, bylo sněhu málo nebo nebyl pro stavbu vhodný. Letos jsme tedy zvolili místo sněhu pro výrobu sněhuláka náhradní materiál a děti si vyrobily sněhuláka keramického v naší keramické dílně. Do soutěže jsme přihlásili 4 sněhuláky a odeslali za ně startovné. Doufáme, že jsme i tímto malým činem přispěli k dostupnějšímu vzdělání některého z afrických dětí.
Jak se sněhuláci povedli dětem můžete vidět na fotografiích.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 23. února 2022 jsme se vypravili do planetária s hvězdárnou v Jindřichově Hradci na workshop s názvem „Optikou hvězdáře“ v rámci projektu MAP II.
V kinosále jsme se v první části programu na chvíli ocitli pod temnou noční oblohou, která nám byla promítána přímo na kopuli planetária,  na níž zářily miliony hvězd. Seznámili jsme se s naší sluneční soustavou, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí nejen o Slunci, ale také o jednotlivých planetách – Merkuru, Venuši, Zemi, Marsu, Jupiteru, Saturnu, Uranu i Neptunu. Poté jsme se na noční obloze seznámili s některými výraznými souhvězdími – Velký medvěd, Orion, Andromeda, Býk, Herkules, Lev, Labuť a mnoho dalších.
V druhé části programu se žáci učili pracovat s mapou noční oblohy a najít tak, která souhvězdí v daný den i měsíc v roce můžeme na noční obloze pozorovat. Tyto mapky dostanou zdarma všichni žáci domů, aby si mohli získané vědomosti ověřovat i doma pozorováním noční oblohy.
V poslední části programu byla dětem promítnuta animovaná pohádka o cestě do vesmíru.
Kromě zážitků si žáci naší školy odvážejí také hvězdářský dalekohled, který jsme jako škola v rámci projektu MAP II obdrželi a který využijeme na plánované akci „Noc ve škole“ k pozorování noční oblohy, ale i v hodinách prvouky či přírodovědy. Dárky dostala také mateřská škola, a to DVD Pohádky z hvězd, hvězdné pexeso, deskovou hru Úžasný svět nad hlavou a knihu Pohádky z hvězd rovněž v rámci projektu MAP II.
Program se všem velmi líbil a již se těšíme na další programy v planetáriu.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy

Jak jsme již dříve uvedli na našich webových stránkách, v prosinci 2021 jsme za naši základní školu a mateřskou školu ozdobili vánoční stromek ozdobami, které děti vyrobily ve škole a školní družině. Tento vánoční stromek byl součástí výstavy vánočních stromků, která probíhala od 7. 12. 2021 do konce ledna 2022 v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Na výstavě se nakonec sešlo 21 ozdobených vánočních stromků ze škol a školek z celého Jindřichohradecka. Součástí výstavy byla i soutěž o nejhezčí vánoční stromek. Návštěvníci svým hlasováním nakonec rozhodli, že na krásném druhém místě se umístil právě ten náš. Všem, kteří nám dali svůj hlas velmi děkujeme a vážíme si toho. Za odměnu dostali žáci naší školy na slavnostním vyhlášení dne 14.2. 2022 novou hru do školní družiny – DISC GOLF. Věříme, že se hra bude žákům líbit a využijí ji při vnitřních i venkovních sportovních aktivitách. Velké poděkování patří nejen dětem za tvorbu ozdob, ale také paní učitelce Martině Kalkusové a paní Zlatce Jiráskové, které s dětmi ozdoby ve školní družině vyráběly.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností od soboty 19. února 2022 ruší povinnost testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Zákonní zástupci, zaměstnanci, žáci i studenti již nejsou zároveň povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.
Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. Škola v takovém případě nemůže žáka s těmito příznaky do školy vpustit, je povinna takového žáka izolovat a kontaktovat zákonného zástupce, aby si dítě vyzvedl a odvedl domů.

V platnosti rovněž zůstává mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu (respirátor či rouška). Povinnost použít ochranný prostředek zůstává ve společných prostorech a o přestávkách, výjimkou je vyučovací hodina, při níž žáci sedí na místě v lavici a dodržují předepsané rozestupy.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy