V letošním roce se naše škola již podeváté zapojila do 11. ročníku tohoto dobrovolnického projektu. Jedná se o tři dny plné aktivit po celé České republice. Kdykoliv během těchto 72 hodin (14. – 16. října 2022) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů pak je mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce. Organizátorem „72 hodin" je Česká rada dětí a mládeže. V letošním roce se přihlásilo opět mnoho dobrovolníků v různých projektech.
Letošní heslo našeho projektu znělo „Není mi jedno, kde žiji“. A proč právě toto heslo? Není nám lhostejné, v jakém prostředí žijeme. V pátek 14. října se nám podařilo v rámci projektu uklidit odpadky v okolí školy i na školním hřišti, zasázet cibulky okrasných rostlin na náš záhon, sklidit zasazenou mrkev a připravit záhony na zimu. Zároveň jsme také sklidili letošní bohatou úrodu jablek. Vypěstované plodiny (mrkev a jablka) pak dostávají žáci o přestávkách jako zdravou svačinku plnou vitamínů. Odměnou pro zúčastněné byla v letošním roce papírová skládačka medvídka od autorky Kláry Sedlo, který se stal maskotem letošního ročníku a pocit z dobře vykonané práce.
                                                                                                  Mgr. Karel Král, ředitel školy a koordinátor projektu

Na naší škole si tento anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech svatých, připomínáme tradičním vyřezáváním dýně. V letošním roce jsme dýni vyřezávali v pátek 14. října 2022. Je to takto brzy proto, abychom si ji „užili“ ještě před přechodem na zimní čas. Nyní zdobí vyřezaná dýně se svíčkou uvnitř vchod do naší školy a dětem svítí při vstupu do školy. Jak se dětem vyřezaná dýně povedla, můžete sami posoudit na následujících fotografiích.
                                                                                                                                            Mgr. Karel Král, ředitel školy

Mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny ve středu 26. října a ve čtvrtek 27. října 2022 z důvodu sanitace školní jídelny a podzimních prázdnin. Provoz bude obnoven v pondělí 31. října 2022.
                                                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel školy

Termíny: úterý 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12. 2022
Čas: od 8.30 do 9.15 na zimním stadionu v Jindřichově Hradci, odjezd od MŠ v 7:45, od ZŠ v 7:50 hod.
Co je zajištěno: pronájem ledové plochy, přilby, pojištění, trenéři
Co zajistí rodiče: kurzovné 500,- Kč (5x100,- Kč), platbu za dopravu objednaným autobusem (cena dopravy je 1 800,- Kč/1 jízda, cena dopravy pro 1 žáka záleží i na počtu přihlášených dětí, předpokládaný výběr 350,- Kč za dopravu), nabroušené brusle, rukavice, vhodné oblečení
1. Rodiče provedou povinnou registraci svého dítěte k úrazovému pojištění pro kurz bruslení na stránkách www.detidobrusli.cz do konce září (do 30. 9. 2022)
2. Vyplní dokument informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), který je součástí online registrace
3. Zaplatí uvedenou částku za kurzovné a dopravu (nejpozději do zahájení kurzu – 7. 11. 2022)

V přiložených dokumentech naleznete přihlášku a informace od pořadatele.

                                                                                                                                 Mgr. Karel Král, ředitel školy

Dne 1. září 2022 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás, v Lodhéřově, nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali tři nové žáčky, naše prvňáčky. Jedná se o jednoho chlapce a 2 děvčata. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 20 žáků, což je rekordní počet. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům-svačinovou krabičku z projektu „Mléko do škol“, upomínkový list, sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Ostatní žáci dostali jako upomínku na první den školy rovněž sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky.
Během letních prázdnin došlo k úpravě chodníků před mateřskou i základní školou, kde byla položena nová zámková dlažba. Před mateřskou školou byl chodník doplněn betonovými květináči s lavičkami. Obě tyto opravy přispějí k bezpečnějšímu pohybu dětí, žáků, rodičů i zaměstnanců a zároveň esteticky vylepší okolí obou zařízení. V mateřské škole byla během letních prázdnin vydlážděna zámkovou dlažbou plocha na zahradě mateřské školy, kde během podzimních měsíců vyroste nový altán pro venkovní aktivity dětí mateřské školy. Náklady na opravy i altán byly a budou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, obce Lodhéřov. Doufáme, že se vylepšení bude žákům i dětem líbit a budou si ho vážit. Mateřskou školu by mělo v letošním školním roce navštěvovat 18 dětí.
I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". Doufáme, že podzimní chřipková či covidová vlna nepřinese opět omezení jako v letech předchozích a nebudeme tak nuceni některé akce omezit, přeložit nebo možná i zrušit. O všech proběhnuvších akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov.
Přeji všem žákům v základní škole i dětem v mateřské škole hodně úspěchů a radosti při získávání nových vědomostí, dovedností i kamarádů. Všem zaměstnancům přeji úspěšný start do nového školního roku a rodičům dostatek trpělivosti se svými ratolestmi.
                                                                                                                  Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov