Také v letošním roce jsme dětem připomněli často opomíjený svátek, „Den otců", který se slaví třetí červnovou neděli. Jelikož jsme vyráběli dárečky pro maminky ke „Dni matek", rozhodli jsme se, že ani tatínky našich žáků neochudíme o dáreček. Stejně jako v předchozích letech zvítězil nápad vyrobit pro ně tradiční české „utopence". Týden dopředu děti pochoutku naložily do láku a dotvořily zeleninou dle vlastní fantazie. V pátek 15. června 2018 přidaly na víčka sklenic dekorativní ubrousky a keramické ozdůbky z keramické dílny. Doufáme, že tatínkům udělali v neděli radost.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pátek 15. června 2018 absolvovali žáci naší školy další z programů environmentální výchovy, tentokráte o ekosystému Potok. Program jsme vybrali z nabídky o. s. Hamerský potok a průvodkyní nám byla velmi sympatická lektorka Nikola. V úvodu programu si děti vysvětlily rozdíl mezi přírodním potokem s meandry a potokem se zásahy člověka. V další části programu se opět zábavnou formou seznámily s živočichy, žijícími ve vodě i v jejím okolí, zahrály si hru na rozmnožování rákosí, rozmnožování vodních živočichů i stavění domečků larev chrostíků.
Dopoledne plné soutěží bylo zakončeno lovením s pomocí sítěk v místním Lodhéřovském potoce, což žáky bavilo nejvíce. Žákům se podařilo nalovit různé vodní živočichy, které potom určovali a pozorovali lupou.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 13. 6. 2018 jsme se s žáky základní školy i dětmi mateřské školy vypravili na školní výlet. Letos byla cílem výletu „Pohádková říše skřítka Fábuly“ v Kamenici nad Lipou. Sraz byl ráno v 8.00 hodin před mateřskou školou a odtud jsme objednaným autobusem vyrazili do Kamenice nad Lipou. Cesta rychle ubíhala a za necelou půlhodinu jsme byli na místě.

V pohádkové říši nás hezky přivítali a na úvod jsme shlédli divadelní představení s vodníky. Poté nás čekala zážitková cesta do pohádkového podzemí, kde na nás kromě královny, čarodějnice a čerta čekalo také řešení úkolů s příslovími. Na závěr cesty dostaly děti za odměnu od skřítka Fábuly zlatou minci. Děti v pohádkové říši procházely jednotlivými místnostmi, kde na ně čekala řada her, kvízů, rébusů, skládaček i stavebnic. V jedné z místností každé dítě namontovalo svůj dílek stavebnice na připravenou konstrukci a výsledkem má být socha zapsaná do české knihy rekordů. V cukrárně si děti mohly koupit drobné občerstvení a v malém obchůdku i různé suvenýry. Také zpáteční cesta autobusem rychle utekla. Výlet se všem líbil i přes deštivé počasí, které nás po celou dobu výletu provázelo.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 6. června 2018 jsme realizovali doprovodné opatření v rámci projektu „Mléko do škol“ jako součást výchovy ke zdraví. Na tento doprovodný program jsme využili „Ochutnávkový koš“, ve kterém byl mix různých mléčných výrobků.
V první části programu si žáci museli zapamatovat co nejvíce druhů mléčných výrobků, které po daný časový úsek viděli. Potom jsme společně všechny výrobky pojmenovali. Dále jsme rozdělili mléčné výrobky na mléka, zakysané výrobky, tvarohy, sýry a másla.
V druhé části programu rozpoznávaly děti různě tučná mléka a podmáslí „naslepo“ podle chuti, což je bavilo nejvíce. Dětem byla zdůrazněna nutnost bezpečného zacházení s potravinami.
Na samotný závěr mohli žáci ochutnat všechny druhy mléčných výrobků z ochutnávkového koše, například mléko odtučněné, polotučné, plnotučné, podmáslí, pomazánkové máslo, plátkové sýry Goudu, Eidam, Madeland a sýry Nivu, Kamadet a Blaťácké zlato.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

 

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme s žáky základní školy navštívili vojenské cvičiště v Jindřichově Hradci v rámci Dne dětí s vojáky.
Celý program byl rozdělen do dvou částí, dynamické a statické ukázky. V první části programu jsme postupně navštívili jednotlivá stanoviště statických ukázek, kde jsme si prohlédli bojové vozidlo Pandur, terénní bojové vozidlo Iveco, polní kuchyni, vydováděli se ve skákacím hradu, zkusili si akvazorbing a v informačním středisku řešili úkoly a kvízy za odměny.
V druhé části programu jsme v rámci dynamického bloku shlédli ukázky výcviku boje zblízka MUSADO, výcviku praporu a výcviku psů Policie ČR.
Celé „vojenské dopoledne“ se dětem velmi líbilo a nemalou měrou k němu přispěla vystavená vojenská technika, ochotní vojáci i pěkné počasí.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy