V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“. Obsahem projektu byla široká škála činností, např. zdokonalování přirozených pohybových schopností ( chůze, běh, skoky, házení, chytání), základy cvičení na nářadí, s náčiním. Od České obce sokolské děti v červnu obdržely diplomy, medaile a omalovánky.
Pohybovým aktivitám se budeme určitě věnovat i nadále.
                                                                                                                                Anna Packová, učitelka MŠ

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách bude přerušen od pondělí 1. července 2019 do pátku 9. srpna 2019 z důvodu čerpání dovolených a sanitace školní jídelny. Provoz mateřské školy a jídelny bude obnoven v pondělí 12. srpna 2019.
Rodiče si mohou domluvit pobyt svého dítěte po dobu dovolených v jiných mateřských školách. Jejich seznam a kontakty na ně najdete na stránkách Města J. Hradec, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve čtvrtek 6. června 2019 proběhla v DDM Jindřichův Hradec dopravní soutěž pro předškolní družstva mateřských škol. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. Smíšená družstva se skládala ze 2 chlapců a 2 dívek. Naši mateřskou školu reprezentovali Alex Lovětínský, František Matoušek, Tereza Háková a Simona Šafratová. Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to jízdě zručnosti, jízdě na dopravním hřišti (základní návyky pohybu na silnici) a poznávání dopravních značek. Čas mezi disciplínami jsme si krátili v herně a na nepovinné disciplíně zdravověda. Před vyhlášením výsledků jsme si došli na zmrzlinu. Na náměstí jsme objevili 3 krásné motorky a poprosili jsme majitele, jestli se u nich můžeme vyfotografovat.
Naše družstvo navázalo na loňský úspěch a vybojovalo krásné 3. místo a navíc 3 členové družstva obdrželi zvláštní medaili za zisk nulového počtu trestných bodů. Gratulujeme.
                                                                                                                           Bc. Ilona Brusová, učitelka MŠ