Naši mateřskou školu navštívil Mikuláš hned dvakrát. Jednou přišel i s čertem podívat se na děti do herny. Podruhé za námi přišel na školní zahradu. Děti přednesly básničky a odpovídaly Mikulášovi, co si přejí od Ježíška pod stromeček. Za odměnu dostaly mikulášskou nadílku.
Děkujeme sponzorům, Obci Lodhéřov a manželům Gnädingerovým za krásnou nadílku.
                                                                                                                            Bc. Ilona Brusová, učitelka MŠ

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se naše mateřská škola zúčastnila dopravní soutěže mateřských škol pro předškoláky, pořádanou městem J. Hradec a DDM J. Hradec.
Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to jízdě zručnosti, jízdě podle pravidel silničního provozu a znalosti dopravních předpisů. Celkem se soutěže zúčastnilo 8 družstev složených ze dvou dívek a dvou chlapců. V jednotlivcích Simonka a Nikolas splnili všechny úkoly bez trestných bodů a po zásluze vystoupili na stupně vítězů. Družstvo naší mateřské školy se umístilo celkově na vynikajícím 2. místě a přivezlo za odměnu pohár.
                                                                                                          Bc. Ilona Brusová, učitelka mateřské školy

Také v letošním školním roce se podařilo zapojit do plaveckého výcviku naše nejmenší, děti z mateřské školy. Výcvik probíhal tradičně v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci každé pondělí od 14. května do 11. června 2018. Celkem se výcviku zúčastnilo11 dětí, 5 chlapců a 6 dívek, v pěti výukových lekcích, které hradily jejich rodiče.
Cílem výcviku nebylo naučit děti plavat, ale formou her, soutěží i dovádění překonávat počáteční obavu, nejistotu i strach z vody, což se podařilo. Na závěr kurzu děti dostaly „mokré vysvědčení".
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy