Zápis dětí do Mateřské školy Lodhéřov se bude konat v pondělí 2. května 2022 od 13.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy.

K zápisu je nutno předložit:
1) Vyplněnou žádost o přijetí dítěte (ke stažení na webových stránkách-sekce dokumenty MŠ)

2) Lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte potvrzenou pediatrem (zdravotní způsobilost včetně potvrzení o absolvování stanovených očkování)

3) Rodný list dítěte

4) OP zákonného zástupce
Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s tiskopisem pro pediatra je možno vyzvednout v mateřské škole denně od 12. dubna 2022. Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou se s učitelkou mateřské školy domluvit na jiném termínu (nejpozději však do 16. května 2022).
Plnit povinnost předškolního vzdělávání je u dětí, které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let, nutné od počátku školního roku 2022/2023.
Ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do 31. 5. 2022 na základě stanovených kritérií (zveřejněna na www.zslodherov.cz a v mateřské škole). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Lodhéřově si žadatel vyzvedne osobně ve středu 1. června od 13.00 do 16.00 hod, případně ve čtvrtek 2. června 2022 od 10.00 do 13.00 hod v budově Základní školy.

Těšíme se na vás!

                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 16.6. 2021 jsme se zúčastnili přírodovědného programu pro mateřské školy s názvem „Se zvířátky o vesmíru“, pořádaného MAP Jindřichův Hradec II. V planetáriu v Jindřichově Hradci jsme se virtuálně podívali na všechny planety naší sluneční soustavy a některá souhvězdí a hvězdy. Pak jsme shlédli pohádku o zvířátkách, která navštívila kosmodrom s raketou a s ní i vesmír. Na památku jsme dostali pejska, vytištěného na 3 D tiskárně a vymysleli jsme mu jméno Ťapka. Celá akce se nám moc líbila.
                                                                                                                            Bc. Ilona Brusová, učitelka MŠ


V úterý 1.6.2021 jsme oslavili svátek dětí celého světa různými soutěžemi. Protože jsme se všichni snažili, všichni jsme zvítězili. O sladkosti jsme se proto rozdělili spravedlivě rovným dílem. Při dělení jsme si procvičili počítání. Sladkou tečkou za svátečním dopolednem byl zmrzlinový pohár, který nám po obědě připravila paní kuchařka.

Anketa „ Co přeješ dětem celého světa“
Filípek – aby měly jídlo, třeba jahody
Matýsek – aby měly auto a všude si dojely – třeba do Kauflandu
Vítek – aby měly hodně peněz
Adámek – aby v Africe měly ledničku a vevnitř meloun
Matýsek – aby měly zbraně a mohly se bránit- třeba Indiáni
Helenka – aby měly stůl a jiný nábytek
Maruška – aby měly dům a holčičky panenky a kluci auto
Toníček – aby měly krb a mohly si opékat buřty
Anna Packová – a všem dětem šťastné dětství
                                                                                                                                            Anna Packová, učitelka MŠ