Vážení rodiče, vzhledem k uzavření mateřských školek a povinnosti nás, vzdělávat předškoláky a vás, se vzdělávání se svými dětmi účastnit, vám kromě již zadaných pracovních listů a úkolů nabízíme dokument o obsahu vzdělávání v domácím prostředí, kde naleznete možnosti, nápady, náměty a tipy, co ještě dalšího můžete s dětmi během uzavření mateřských škol procvičovat.

                                                                                                                                    Anna Packová, učitelka MŠ

Na pátek 26.2.2021 jsme si naplánovali maškarní karneval. Děti se těšily a rodiče se opravdu snažili, aby masky dětem slušely. A to se jim skutečně velmi povedlo. Maminka Vítka všem dětem připravila balíček s dárky a od Červené Karkulky (paní kuchařky) dostaly další dárky a něco na zub. Takhle to dětem slušelo.
                                                                                                                                            Anna Packová, učitelka MŠ

Letos se naše mateřská škola přihlásila do soutěže, kterou vyhlásilo Zahradní centrum v Jindřichově Hradci, "O nejkrásnější vánoční stromeček".
Vlastnoručně jsme vyrobili ozdoby z papíru, šišek, sádry, keramické hlíny a perníku. Stromeček dodalo Zahradní centrum v Jindřichově Hradci a děti si ho samy ozdobily. Jak se nám to povedlo se můžete sami přesvědčit na fotografiích a podpořit nás můžete na facebookovém profilu v soutěžním albu “Nejkrásnější stromeček MŠ“ a dát nám svůj hlas na adrese: www.facebook.com/zcpodkloboukem.cz
                                                                                                                            Bc. Ilona Brusová, učitelka MŠ