Kód dítěte                                                           Rozhodnutí
          012020/MŠ                                                           Přijat/a
          022020/MŠ                                                           Přijat/a
          032020/MŠ                                                           Přijat/a
          042020/MŠ                                                           Přijat/a

Pod tímto oznámením najdete dokument s bližšími informacemi k provozu mateřské školy od 25. května 2020. Tento dokument byl vypracován podle epidemiologického manuálu MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který najdete taktéž na našich webových stránkách. Dále je zde ke stažení „Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání od 25. května 2020“ a „Čestné prohlášení“.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo Obecné podmínky provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Mateřská škola Lodhéřov zahájí provoz v pondělí 25. května 2020 na základě již zmíněných podmínek. Ty jsou ke stažení pod tímto oznámením. O dalším postupu vás budeme informovat na našich webových stránkách.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy