V úterý 17. září 2019 jsme si vyrazili do Zooparku „Na Hrádečku“ v Horní Pěně. Zvířatům jsme dovezli dvě tašky suchého pečiva. Pod dohledem paní ošetřovatelky jsme dovezeným pečivem mohli krmit zakrslé kozy. Paní ošetřovatelka nám povídala o všech zvířatech žijících v tamním Zooparku a pro některá měla připravené i jejich oblíbené laskominy. Nejvíce se nám líbili dvě malé hyeny, poníci, velbloudě a malá lama. Obdivovali jsme papouška, který při pozdravu kroutil hlavou kolem dokola. Výlet se nám velmi líbil a vydařil.
                                                                                                          Bc. Ilona Brusová, učitelka mateřské školy

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“. Obsahem projektu byla široká škála činností, např. zdokonalování přirozených pohybových schopností ( chůze, běh, skoky, házení, chytání), základy cvičení na nářadí, s náčiním. Od České obce sokolské děti v červnu obdržely diplomy, medaile a omalovánky.
Pohybovým aktivitám se budeme určitě věnovat i nadále.
                                                                                                                                Anna Packová, učitelka MŠ

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách bude přerušen od pondělí 1. července 2019 do pátku 9. srpna 2019 z důvodu čerpání dovolených a sanitace školní jídelny. Provoz mateřské školy a jídelny bude obnoven v pondělí 12. srpna 2019.
Rodiče si mohou domluvit pobyt svého dítěte po dobu dovolených v jiných mateřských školách. Jejich seznam a kontakty na ně najdete na stránkách Města J. Hradec, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy