Školní jídelna je umístněna v budově mateřské školy. Byla dána do provozu v roce 1998. Její kapacita je 55 obědů. Strava se připravuje pro děti v MŠ, žáky v ZŠ a zaměstnance školy. Provoz zabezpečuje jedna kuchařka a vedoucí jídelny. Za rok se připraví více jak 6 000 obědů, 2800 přesnídávek a 2000 svačin. Obědy jsou podávány od 11,15 hod. do 13,30 hod.

Stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí školy je kladen důraz na ozdravění výživy dětí.

Týdenní jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny s paní kuchařkou a je vyvěšen na nástěnce v MŠ, v ZŠ a na webových stránkách školy.

POPLATKY - MŠ

Stravné:

Přesnídávka 11 Kč
Oběd 27 Kč
Svačina 11 Kč
Celkem 49 Kč

 

POPLATKY – ZŠ

Stravné:

6 - 10 let 31 Kč
11 - 14 let   33 Kč

 

POPLATKY - ZAMĚSTNANCI

Stravné: 33 Kč

Stravné se platí zálohově převodem na účet školní jídelny (181 616 786/0300) k poslednímu pracovnímu dni v měsíci.

POPLATKY MŠ

Školné

250 Kč/měsíc + 15 Kč za den přítomnosti, předškolní děti školné neplatí.

Školné se platí podle skutečných dnů přítomnosti dítěte v mateřské školce na účet základní školy (181 616 567/0300) nejpozději do 7. dne následujícího měsíce.

POPLATKY – ZŠ

Poplatek ŠD: 50 Kč

Školné ve školní družině se platí zálohově ve dvou platbách:

  • za 1. pololetí v září (250 Kč)
  • za 2. pololetí v únoru (250 Kč)

na účet základní školy (181 616 567/0300).

ODHLÁŠENÍ OBĚDA

do 7.30 hod. na tel. čísle 384 385 200

Pokud dítě náhle onemocní a nemá oběd odhlášený, mohou si jej rodiče první den vyzvednout od 11.20 – 12.30 hod.