Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 jsme se vypravili na výlov rybníka Velký Hroch. Tento rybník se nachází v obci Drahýška a jeho historie sahá do roku 1502, kdy byl založen rybníkáři Dluhošem, Belflem a Melicharem. Jméno dostal po hradeckém písaři Janu Hrochovi z Osečan, který žil na přelomu 14. a 15. století, a tak je možné, že rybník vznikl mnohem dříve, než uvádějí historické prameny. V současné době hospodaří na tomto téměř 45 ha rybníku Rybářství Kardašova Řečice. Děti mohly shlédnout naživo celý postup při výlovu od tzv. „sháňky“ ryb do loviště až po konečné „brakování“ a nakládání ryb. Hlavní rybí obsádku rybníka tvořili kapři šupinatí a lysci. Kromě těchto ryb si děti prohlédly i další druhy ryb, např. candáty, štiky, cejny, plotice, okouny, amury, karase či sumce. Všem se nám výlov velmi líbil a děti si uvědomily, že práce rybáře není vůbec lehká a jednoduchá.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

S tímto tématem zavítali opět mezi děti mateřské školy a žáky základní školy známí klauni Hugo a Fugo. Na úvod čekalo na děti malé zklamání. Druhý z dvojice klaunů Hugo se nevrátil z prázdnin, a tak vystupoval jen Fugo. Dětem to ale vůbec nevadilo a legraci si užily i s Fugem. V úvodu si popovídaly o tom, čím vším se dá malovat. Dále Fugo vyprávěl dětem pohádku o tom, proč svět nezůstal černobílý a proč se barvičky hádaly. Fugo si také děti vyzkoušel ze znalostí barviček a ukázal dětem obrázky, které namaloval. Celý program byl doplněn tradičně veselými písničkami s tématem barev, do kterých se děti kromě zpěvu zapojily i pohybově. Na závěr čekala na děti tradiční sladká odměna v podobě bonbónů.
                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

Žáci naší školy se již tradičně a dlouhodobě podílejí krátkým kulturním programem na akcích obce. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, a to v sobotu 27. října 2018 na tradičním „Setkání s důchodci“. Žáci naší školy nacvičili pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Čekalové pásmo básniček, s nímž vystoupili v úvodu této akce.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

Na naší škole jsme si tento anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech svatých, připomněli vyřezáváním tradiční dýně. V letošním roce jsme dýni vyřezávali v pátek 19. října. Je to o něco dříve proto, abychom si ji „užili“ ještě před změnou času na zimní. Nyní zdobí vyřezaná dýně se svíčkou uvnitř hlavní vchod do naší školy a dětem svítí při vstupu do školy. Jak se dětem vyřezaná dýně povedla, můžete sami posoudit na následujících fotografiích.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V letošním roce se naše škola již pošesté zapojila do 7. ročníku tohoto dobrovolnického projektu. Jedná se o tři dny plné aktivit po celé České republice. Kdykoliv během těchto 72 hodin (12. – 14. října 2018) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů pak je mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce. Organizátorem „72 hodin" je Česká rada dětí a mládeže. V letošním roce se přihlásilo opět mnoho dobrovolníků v projektech v kategoriích „Služba potřebným (Lidé)“, „Péče o přírodu (Živá příroda)“ a „Vylepšení života kolem sebe (Okolí)“.
Letošní heslo našeho projektu znělo „Za krásnější okolí naší školy“. A proč právě toto heslo? Není nám lhostejné, v jakém prostředí žijeme a ve škole trávíme poměrně velkou část dne. V pátek 12. října se nám podařilo v rámci projektu uklidit odpadky v okolí školy i na školním hřišti, shrabat spadané listí a zasázet cibulky okrasných rostlin na náš záhon. Odměnou pro zúčastněné byly náramky s logem projektu, plechové odznaky, tzv. „placky“, a pocit z dobře vykonané práce.
                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy a koordinátor projektu