Již podesáté se v letošním roce zapojila naše škola do preventivního programu „Veselé zoubky 2022“, a to v pátek 3. června 2022.
Program je součástí výchovy ke zdraví, má preventivní charakter a jeho pořadatelem a sponzorem je společnost dm drogerie markt, s.r.o.
Program je sice určen primárně pro žáky 1. tříd, na naší škole do něj ale již tradičně zapojujeme žáky celé školy, tedy prvního stupně. V úvodu programu shlédly děti motivační video s populárním Hurvínkem a jeho trápení s bolavým zubem. V další části žáci plnili na interaktivní tabuli různé úkoly, zaměřené na péči o zdravý chrup. Žáci se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se o zuby správně starat, jaké potraviny mohou zuby poškozovat a proč je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. Na závěr žáci vyplnili pracovní listy a za odměnu získali balíček s produkty dentální hygieny od sponzora programu.
                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 jsme s žáky základní školy navštívili kasárna v Jindřichově Hradci v rámci Dne otevřených dveří a Dne dětí.
S dětmi jsme podle předem připraveného harmonogramu postupně navštívili jednotlivá stanoviště, která byla v kasárnách pro děti připravena. Děti si prohlédly bojovou vojenskou techniku TOYOTA HILUX, terénní bojové vozidlo Iveco, polní kuchyni, vydováděly se ve skákacím hradu, v informačním středisku dostaly za odměnu sladkosti, pexesa i slepovací modely letadel, shlédly ukázku výcviku boje zblízka MUSADO a ukázku výcviku lezení na lezecké stěně, prohlédly si ruční zbraně, spojovací a zdravotnickou techniku.
Celé „vojenské dopoledne“ se dětem velmi líbilo a nemalou měrou k němu přispěla vystavená vojenská technika, ochotní vojáci i pěkné počasí.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním školním roce jsme si s dětmi našli čas na připomenutí svátku Dne matek, který se tradičně slaví druhou květnovou neděli. Děti pro své maminky letos s paní učitelkou Kalkusovou a paní Jiráskovou vyráběly v keramické dílně květináče v podobě ježečků a poté do nich zasadily netřesky a dozdobily je kamínky. Děti těmito dárečky obdarovaly maminky v neděli 8. května 2022. Doufáme, že dárečky potěšily a udělaly radost.
                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pátek 1.4. 2022 se konala již 22. Noc s Andersenem, kterou pořádala Obec Lodhéřov ve spolupráci s místní knihovnou.
Společně se spisovatelem H.CH. Andersenem jsme si připomněli i výročí Josefa Lady (*135) a Jana Trnky (*110).
Naše „Noc“ začínala společným setkáním v knihovně v 17. hodin večer. Přišli všichni, nikdo si nenechal ujít program, který byl připravený.
Paní knihovnice všechny přivítala a dětem představila spisovatele Andersena. Jakmile vzala do ruky knížku, v které byly jeho pohádky zapsány, vypadl tajemný dopis psaný starým písmem – přímo od samotného spisovatele, který ho zanechal jako připomínku na sebe. Děti napjatě poslouchaly a líbila se jim i pohádka „Princezna na hrášku“.
Následovalo pár informací o Josefu Ladovi – ilustrace, knihy a nejznámější pohádkové postavy.
Nakonec jsme se seznámili i s Jiřím Trnkou, který dětem už tak známý není.
Po malé přestávce byly děti rozděleny do 4 skupin a už začaly hry – křížovky, skládání slov z určitých písmen s pohybovou aktivitou, vyhledávání knih a autorů, hmatová poznávačka. Zapojili se i prvňáčci, protože i ti už umí všechno přečíst.
Protože po hrách všem vyhládne, přišly na řadu wafle. Každý si namazal a ozdobil ovocem své wafle a dal si svačinku. S plnými bříšky se děti uložily před plátno a promítaly se pohádky od Josefa Lady.
Posledním úkolem bylo vyrobit si králíčka z ponožky plněné obilím nebo rýží. A opravdu se všichni králíčci moc povedli.
Blížila se 21.hodina, a to byl čas pro pohádku na dobrou noc a odchod domů. V knihovně na nás čekal tmavý stan osvětlený malinkými světýlky, který nás opravdu přenesl do pohádky.
Večer se velmi povedl, všichni jsme si to užili a těšíme se na další rok, co na nás zase bude čekat. Moc děkujeme všem, kteří pro nás program připravili.

                                                                                                                          Mgr. Martina Kalkusová, učitelka ZŠ