Ve středu 4. prosince 2019 do mateřské školy i základní školy zavítal čert s Mikulášem a andělem. Některé děti měly zpočátku slzy na krajíčku, ale za chvíli se s nimi spřátelily a dostaly od Mikuláše balíček plný sladkostí. Zlobivější děti naslibovaly čertovi „hory, doly“ a tak budeme doufat, že se jejich sliby vyplní.
Fotografie jsou z mikulášské nadílky v základní škole i v mateřské škole.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše škola se letos již potřetí zapojila do projektu „Děti do bruslí“, který probíhal každé úterý v termínu od 5. listopadu do 3. prosince 2019, a to pod záštitou MŠMT. Kurz bruslení proběhl celkem pětkrát na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Kurz absolvovalo všech 14 žáků základní školy a 12 dětí z mateřské školy. Pro některé byl kontakt s ledem na bruslích vůbec prvním v jejich životě. Po malých krůčcích pod dohledem zkušených trenérů nakonec zmizely počáteční obavy a nejistota a dětem se bruslení velmi líbilo. Každou výukovou hodinu bylo vidět ohromné zlepšení a pokroky. Na závěrečné hodině bruslení byla přítomna také řada rodičů, kteří se přišli podívat na to, jak to jejich dětem na ledě jde. V tomto projektu budeme pokračovat i v dalším školním roce, protože tato pohybová aktivita spolu s plaveckým výcvikem je vhodným doplňkem hodin tělesné výchovy a vede děti k rozvoji jejich pohybových dovedností.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Základní škola, mateřská škola, školní jídelna i školní družina budou uzavřeny od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 z důvodu vánočních prázdnin. Provoz bude obnoven v pondělí 6. ledna 2020.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

S názvem tohoto environmentálního programu s tvořivou dílnou k nám do školy zavítaly v pátek 22. listopadu 2019 lektorky z „Houbového parku“ v Roseči. V první části programu si v tvořivé dílně žáci vytvořili vánoční svícen. K výrobě použili podkladové dřevo, aranžovací hmotu, šišky, větvičky jehličnanů i stálezelených listnatých keřů, svíčky a různý další ozdobný aranžovací materiál. Práce děti bavila a svícny se jim velmi povedly.
V druhé části programu si žáci zopakovali členění přírodnin na rostliny a živočichy, připomenuli si druhy jehličnatých stromů, stálezelených keřů (brslen, zimolez, buksus) i názvy lesních zvířat. Poté na žáky čekala hra ve skupinách. V této hře hledali po škole rozmístěné karty s obrázky živočichů a do pracovního listu zaznamenávali jejich názvy ke stopám. Hra žáky velmi bavila a za odměnu za správné řešení dostali sladkou odměnu.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy