S názvem tohoto environmentálního programu s tvořivou dílnou k nám do školy zavítaly v pátek 22. listopadu 2019 lektorky z „Houbového parku“ v Roseči. V první části programu si v tvořivé dílně žáci vytvořili vánoční svícen. K výrobě použili podkladové dřevo, aranžovací hmotu, šišky, větvičky jehličnanů i stálezelených listnatých keřů, svíčky a různý další ozdobný aranžovací materiál. Práce děti bavila a svícny se jim velmi povedly.
V druhé části programu si žáci zopakovali členění přírodnin na rostliny a živočichy, připomenuli si druhy jehličnatých stromů, stálezelených keřů (brslen, zimolez, buksus) i názvy lesních zvířat. Poté na žáky čekala hra ve skupinách. V této hře hledali po škole rozmístěné karty s obrázky živočichů a do pracovního listu zaznamenávali jejich názvy ke stopám. Hra žáky velmi bavila a za odměnu za správné řešení dostali sladkou odměnu.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pondělí 18. listopadu 2019 proběhla na naší škole rodičovská schůzka. Letos jsme se rozhodli s dětmi připravit jako občerstvení pro rodiče jablečné taštičky.
V pondělí dopoledne jsme se tedy sešli v pracovním a v prostorách keramické dílny jsme začali loupat, krájet a strouhat jablka. Poté jsme jablka rozvařili, dochutili cukrem, citronovou šťávou a zahustili pudinkovým práškem. Po vychladnutí jsme tuto směs navršili na rozkrájené listové těsto, namazali rozšlehaným vajíčkem, spojili přehnutím do tvaru taštiček a dali péct do trouby. K přípravě i pečení přispěl každý svým dílem a netrpělivě jsme čekali na odpoledne, jak naše snažení ocení rodiče i hosté.
Vzhledem k tomu, že se k nám vracely pouze prázdné talíře, občerstvení chutnalo. Na závěr se rodiče informovali na prospěch a chování svých dětí. Celá akce proběhla v poklidné předvánoční atmosféře a v této tradici s přípravou občerstvení budeme pokračovat i do budoucna.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Termíny: úterý 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12. 2019
Čas: od 8.30 do 9.15 na zimním stadionu v Jindřichově Hradci, odjezd od MŠ v 7:45, od ZŠ v 7:50 hod.
Co je zajištěno: pronájem ledové plochy, přilby, pojištění, trenéři
Co zajistí rodiče: kurzovné 375,- Kč (5x75,- Kč), doprava objednaným autobusem 350,- Kč (5x cca 70,- Kč), nabroušené brusle, rukavice, vhodné oblečení
1. Rodiče provedou povinnou registraci svého dítěte k úrazovému pojištění pro kurz bruslení na stránkách www.detidobrusli.cz do konce října 2019
2. Vyplní dokument informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů a odevzdají jej ve škole (školce)
3. Zaplatí uvedenou částku za kurzovné a dopravu

                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

Mateřská škola, školní jídelna i školní družina budou uzavřeny od úterý 29. října do středy 30. října 2019 z důvodu podzimních prázdnin a sanitace školní jídelny. Provoz bude obnoven ve čtvrtek 31. října 2019.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Obec Lodhéřov pořádá jednou za rok setkání důchodců jubilantů, které se koná v kulturním domě v Lodhéřově a žáci základní školy se tradičně podílejí na úvodu této akce kulturním vystoupením. V letošním roce se prezentovalo pásmem básniček hned devět žáků základní školy a doufáme, že se jejich vystoupení líbilo. Poděkování patří všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy, paní učitelce Kalkusové za přípravu pásma a paní Jiráskové za dozor na akci. Fotografie jsou z akce, která proběhla v sobotu 12. 10. 2019.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy