Již pošesté se v letošním roce zapojila naše škola do preventivního programu „Veselé zoubky 2018“, a to v pátek 6. dubna 2018.
Program je součástí výchovy ke zdraví, má preventivní charakter a jeho pořadatelem a sponzorem je společnost dm drogerie markt, s.r.o.
Program je sice určen primárně pro žáky 1. tříd, na naší škole do něj ale již tradičně zapojujeme žáky celé školy, kdy starší žáci pomáhají mladším. V úvodu programu shlédly děti motivační video s populárním Hurvínkem a jeho trápení s bolavým zubem. V další části žáci plnili na interaktivní tabuli různé úkoly, zaměřené na péči o zdravý chrup. Žáci se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se o zuby správně starat, jaké potraviny mohou zuby poškozovat a proč je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. Na závěr žáci vyplnili pracovní listy a za odměnu získali balíček s produkty dentální hygieny od sponzora programu.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V pátek 23. 3. 2018 se naše škola již podruhé zapojila do celostátní kuchařské soutěže „Coolinaření se Zdravou 5“. Tato soutěž podporuje u dětí znalost zásad správné výživy a umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu.
Soutěžní disciplínou byla příprava zdravé svačiny, kde porota bude hodnotit složení pokrmu, vzhled a myšlenku, jak týmy naloží s do soutěže připraveným pohoštěním. Úkolem bylo také podělit se s někým o tuto zdravou svačinu. Hodnota pokrmu pro 4 osoby se měla pohybovat kolem 100 Kč.
Žáci naší školy utvořili 5 soutěžních týmů. Tým „Chlebíčci“ soutěžil s receptem „Značky“, tým „Tankeři“ s receptem „Housenka“, tým „Jablíčka“ s receptem „Ovocné špejle“, tým „Jahůdky“ s receptem „Ovocný salát“ a tým „Pařížané“ s receptem „Ředkvičkové moře“.
Porotou a obdarovanými zároveň byla paní starostka Zdeňka Klesalová. Na závěr nutno poznamenat, že všem moc chutnalo a tak byly talíře i misky za chvíli prázdné.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov se zapojila do projektu Děti do bruslí. Začínáme ve středu 4. dubna 2018. Odjezd je pro přihlášené děti z mateřské školy autobusem v 8.15 hod od budovy mateřské školy, pro žáky základní školy v 8.20 hod od budovy základní školy. Předpokládaný návrat je vždy v 10.30 – 10. 45 hod. S sebou si děti vezmou nabroušené brusle, přilbu (zajistí škola), vhodné sportovní oblečení (lehké, funkční, nepromokavé a prstové rukavice), pití. Děti i žáci jsou po dobu výuky bruslení pojištěni. Cenu za 4 výukové hodiny (4 x 70,- Kč) je nutno zaplatit nejpozději do úterý 3. dubna 2018.
                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 7. března 2018 se v naší mateřské škole konalo další vystoupení klaunů Huga a Fuga pro děti z mateřské školy i žáky základní školy. Tématem jejich veselého představení byla tentokráte zvířata.

Klauni se v úvodu dětí zeptali, jaká zvířátka doma chovají a s pomocí pohádky jim připomněli, jak se o ně mají starat. V další části vystoupení si s dětmi povídali o zvířatech, která se chovají doma na dvorku, jaké zvuky vydávají, jak se jmenují jejich mláďata, jaký z nich máme užitek a jak se o ně musíme starat. V závěru představení se věnovali zvířatům, která žijí v našich lesích a dále i těm, která můžeme vidět v zoologické zahradě.

Celé představení bylo doplněno tradičně pohybem a písničkami, jejichž tématem byla hlavně zvířata.


                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Knížka pro prvňáka“. V úterý 20. února 2018 jsme navštívili místní knihovnu v Lodhéřově. Přivítala nás paní knihovnice Prokešová a tentokrát dětem představila 2 knihy.

První byla „Velká kniha pohádek“ od Boženy Němcové a paní knihovnice z ní dětem přečetla pohádku „Moudrý zlatník“. Úryvek z druhé knihy přečetla paní učitelka Jitka Malcová. Byl to román v obrázcích amerického autora a ilustrátora Jeffa Kinney „Deník malého poseroutky“. Dětem se obě knihy líbily a na závěr obdržely pozvánku na akci „Noc s Andersenem“, která se uskuteční 23. března 2018.

V besedách v místní knihovně budeme nadále pokračovat, abychom podpořili zájem dětí o knihy a četbu.
                                                                          

                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy