Všechno jednou končí, a to platí i pro prázdniny, které utekly jako voda. V pondělí 4. září 2023 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás v Lodhéřově nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali tři nové žáčky, naše prvňáčky. I s nimi má v letošním školním roce naše škola 18 žáků. Jde o 1 chlapce a 2 dívky, z toho 2 s trvalým pobytem v Lodhéřově a 1 v Jindřichově Hradci. Přeji si, aby se jim v naší škole líbilo, chodili do školy rádi, dozvídali se stále mnoho nového a zajímavého a aby si tady brzy našli spoustu nových kamarádů. Žákům ostatních tříd přeji, aby nový školní rok byl pro ně alespoň tak úspěšný, jako rok předchozí. Jsem pevně přesvědčen, že vzájemnou spoluprací učitelů, žáků a také rodičů toho dosáhneme. Vždyť základem dobré školy jsou nejenom žáci a učitelé, ale především dobré vztahy mezi nimi. A když mluvím o žácích a učitelích, nesmím zapomenout ani na ty, kteří nám vytvářejí dobré podmínky pro naši práci. Jsou to paní vychovatelky, uklízečky i paní kuchařka. Bez nich by to také nešlo. Rodičům a kolegyním přeji do nadcházejících 10 měsíců hodně štěstí, úspěchů pracovních i v osobním životě, pevné zdraví, pevné nervy a dostatek trpělivosti.
Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům - upomínkový list, sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Ostatní žáci dostali jako upomínku na první den školy rovněž sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky. Také ostatní žáci obdrželi drobné dárky.
I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola“. O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách www.zslodherov.cz.
Fotografie jsou ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole.
                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Ve středu 21. června 2023 v 10. 00 hod žáci naší školy vyrazili na půlkilometrový běh, který byl odstartován na dálku v celé České republice. Záštitu nad tímto během převzal Český olympijský výbor. Díky příznivému počasí, které v době závodu panovalo, podali žáci velmi solidní výkony, nikdo nechtěl zůstat pozadu. Ani tentokráte nebyl důležitý čas, ale myšlenka, aby děti z celé České republiky se v jeden den, ve společný okamžik, postavily na start závodu. Odměnou dětem byl nejen dobrý pocit z toho, že trasu uběhly, ale i diplom, medaile a dárky od společností Koh-i-noor Hardmuth. Vítězem v mladší kategorii (1.a 2. třída) byla Veronika Hinková, na druhém místě skončil Filip Baloun a třetí doběhl Adam Plachý. V starší kategorii (3. – 5. třída) se vítězem stal Tomáš Marek, na druhém místě doběhla Nikola Plachá a třetí skončila Tereza Háková. Všem vítězům blahopřejeme.
Letos to byl v pořadí již sedmý ročník, kterého jsme se zúčastnili a účast plánujeme i v letech následujících.
                                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pondělí 19. 6. 2023 jsme se s žáky školy vypravili na školní výlet. Letos bylo cílem výletu Muzeum Fantastických Iluzí v Praze. Sraz byl ráno na vlakovém nádraží v Jindřichově Hradci a odtud jsme rychlíkem vyrazili do Prahy. Cesta rychle ubíhala a již za dvě hodinky jsme dorazili do Prahy. Z nádraží jsme se pěšky přesunuli k Národnímu muzeu a přes Václavské náměstí okolo sochy svatého Václava k Pražskému orloji na Staroměstském náměstí. Zde jsme stihli odbíjení desáté hodiny s pohybem apoštolů a soch Smrtky, Lakomce, Marnivce i Turka. Na Staroměstském náměstí jsme si pak ještě prohlédli Týnský chrám a přes Václavské náměstí jsme se přesunuli do cíle našeho výletu, do muzea. Zde si žáci po dobu 90 minut mohli vyzkoušet různé triky, kouzla a při nich se také vyfotografovat. Počasí bylo na výlet ideální, ani chladno, ani horko, přesto jsme samozřejmě nezapomněli na pravidelné doplňování tekutin i kalorií. S sebou měli děti svačinu a oběd si koupili v provozovně McDonald´s. Také zpáteční cesta vlakem rychle utekla. Výlet se všem líbil a všichni si ho náramně užili.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním školním roce žáci naší školy absolvovali v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik v bazénu v Jindřichově Hradci. Výcvik probíhal od 25. dubna do 20. června 2023.
Žáci prvního, druhého a pátého ročníku absolvovali 20 (10) lekcí, které hradili jejich rodiče. Žáci třetího a čtvrtého ročníku měli výcvik plně hrazený v délce trvání 20 lekcí.
Žáci se opět učili nejen různé plavecké styly, součástí výcviku byly i hry ve vodě, pobyt v divoké řece, ve vířivkách, jízda na tobogánu, skoky do vody či lovení předmětů ze dna bazénu. Letos se děti díky teplému počasí podívaly při poslední návštěvě i do venkovního aquaparku.
Přejeme dětem, aby získané dovednosti využily k bezpečnému koupání a pobytu u vody během letních prázdnin a doufáme, že společně s kurzem bruslení si žáci osvojili i nové pohybové návyky.
                                                                                                                                          Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním roce jsme dětem připomněli často opomíjený svátek, „Den otců", který se slaví třetí červnovou neděli. Jelikož jsme vyráběli dárečky pro maminky ke „Dni matek", rozhodli jsme se, že ani tatínky našich žáků neochudíme o dáreček. Letos jsme se rozhodli tatínkům vyrobit v keramické dílně pohárek na něco „ostřejšího“. Pohárky poté žáci naglazovali, vypálili a v pátek 16. června 2023 dárky zabalili. Doufáme, že tatínkům udělali v neděli radost.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy