Dne 1. září 2022 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás, v Lodhéřově, nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali tři nové žáčky, naše prvňáčky. Jedná se o jednoho chlapce a 2 děvčata. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 20 žáků, což je rekordní počet. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům-svačinovou krabičku z projektu „Mléko do škol“, upomínkový list, sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Ostatní žáci dostali jako upomínku na první den školy rovněž sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky.
Během letních prázdnin došlo k úpravě chodníků před mateřskou i základní školou, kde byla položena nová zámková dlažba. Před mateřskou školou byl chodník doplněn betonovými květináči s lavičkami. Obě tyto opravy přispějí k bezpečnějšímu pohybu dětí, žáků, rodičů i zaměstnanců a zároveň esteticky vylepší okolí obou zařízení. V mateřské škole byla během letních prázdnin vydlážděna zámkovou dlažbou plocha na zahradě mateřské školy, kde během podzimních měsíců vyroste nový altán pro venkovní aktivity dětí mateřské školy. Náklady na opravy i altán byly a budou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, obce Lodhéřov. Doufáme, že se vylepšení bude žákům i dětem líbit a budou si ho vážit. Mateřskou školu by mělo v letošním školním roce navštěvovat 18 dětí.
I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". Doufáme, že podzimní chřipková či covidová vlna nepřinese opět omezení jako v letech předchozích a nebudeme tak nuceni některé akce omezit, přeložit nebo možná i zrušit. O všech proběhnuvších akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov.
Přeji všem žákům v základní škole i dětem v mateřské škole hodně úspěchů a radosti při získávání nových vědomostí, dovedností i kamarádů. Všem zaměstnancům přeji úspěšný start do nového školního roku a rodičům dostatek trpělivosti se svými ratolestmi.
                                                                                                                  Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V úterý 28. 6. 2022 jsme se s žáky školy vypravili na školní výlet. Letos byla cílem výletu Jihlavská zoologická zahrada. Sraz byl ráno na vlakovém nádraží v Jindřichově Hradci a odtud jsme rychlíkem vyrazili do Jihlavy. Cesta rychle ubíhala a již za hodinu jsme dorazili do Jihlavy. Z nádraží jsme se pěšky přesunuli přes náměstí do cíle našeho výletu, zoologické zahrady. Zde jsme si postupně prohlédli různá exotická i domácí chovaná zvířata. Počasí bylo na výlet ideální, ani chladno, ani horko, přesto jsme samozřejmě nezapomněli na pravidelné doplňování tekutin i kalorií. S sebou měli děti svačinu a oběd si koupili v zoologické zahradě, u většiny z nich zvítězily hranolky. Na závěr naší návštěvy si děti v zahradě koupily suvenýry. Také zpáteční cesta vlakem rychle utekla. Výlet se všem líbil i díky pěknému počasí, které nás po celou dobu výletu provázelo.
                                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním školním roce žáci naší školy absolvovali v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik v bazénu v Jindřichově Hradci. Výcvik probíhal od 25. dubna do 27. června 2022.
Žáci prvního, druhého a pátého ročníku absolvovali 20 lekcí, které hradili jejich rodiče. Žáci třetího a čtvrtého ročníku měli výcvik plně hrazený v délce trvání 20 lekcí.
Žáci se opět učili nejen různé plavecké styly, součástí výcviku byly i hry ve vodě, pobyt v divoké řece, ve vířivkách, jízda na tobogánu, skoky do vody či lovení předmětů ze dna bazénu. Letos se děti díky teplému počasí podívaly při posledních dvou návštěvách i do venkovního aquaparku.
Přejeme dětem, aby získané dovednosti využily k bezpečnému koupání a pobytu u vody během letních prázdnin a doufáme, že společně s kurzem bruslení si žáci osvojili i nové pohybové návyky.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 22. června 2022 v 10. 00 hod žáci naší školy vyrazili na půlkilometrový běh, který byl odstartován na dálku v celé České republice. Záštitu nad tímto během převzal Český olympijský výbor. Díky příznivému počasí, které v době závodu panovalo, podali žáci velmi solidní výkony, nikdo nechtěl zůstat pozadu. Ani tentokráte nebyl důležitý čas, ale myšlenka, aby děti z celé České republiky se v jeden den, ve společný okamžik, postavily na start závodu. Odměnou dětem byl nejen dobrý pocit z toho, že trasu uběhly, ale i diplom, medaile a dárky od společností Koh-i-noor Hardmuth. Vítězem v kategorii chlapců byl Vašík Matoušek, na druhém místě skončil Tomáš Marek a třetí doběhl Fanda Matoušek. V kategorii dívek se vítězkou stala Nikola Plachá, na druhém místě doběhla Róza Chodcová a třetí skončila Veronika Hinková. Všem vítězům blahopřejeme.
Letos to byl v pořadí již šestý ročník, kterého jsme se zúčastnili a účast plánujeme i v letech následujících.
                                                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním roce jsme dětem připomněli často opomíjený svátek, „Den otců", který se slaví třetí červnovou neděli. Jelikož jsme vyráběli dárečky pro maminky ke „Dni matek", rozhodli jsme se, že ani tatínky našich žáků neochudíme o dáreček. Stejně jako v předchozích letech zvítězil nápad vyrobit pro ně tradiční české „utopence". Týden dopředu děti pochoutku naložily do láku a doplnily zeleninou dle vlastní fantazie. V pátek 17. června 2022 přidaly na víčka sklenic dekorativní ubrousky a keramické ozdůbky z keramické dílny. Doufáme, že tatínkům udělali v neděli radost.
                                                                                                                                   Mgr. Karel Král, ředitel školy