Žáci naší školy se již tradičně a dlouhodobě podílejí krátkým kulturním programem na akcích obce. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, a to v sobotu 27. října 2018 na tradičním „Setkání s důchodci“. Žáci naší školy nacvičili pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Čekalové pásmo básniček, s nímž vystoupili v úvodu této akce.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

Na naší škole jsme si tento anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech svatých, připomněli vyřezáváním tradiční dýně. V letošním roce jsme dýni vyřezávali v pátek 19. října. Je to o něco dříve proto, abychom si ji „užili“ ještě před změnou času na zimní. Nyní zdobí vyřezaná dýně se svíčkou uvnitř hlavní vchod do naší školy a dětem svítí při vstupu do školy. Jak se dětem vyřezaná dýně povedla, můžete sami posoudit na následujících fotografiích.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V letošním roce se naše škola již pošesté zapojila do 7. ročníku tohoto dobrovolnického projektu. Jedná se o tři dny plné aktivit po celé České republice. Kdykoliv během těchto 72 hodin (12. – 14. října 2018) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů pak je mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce. Organizátorem „72 hodin" je Česká rada dětí a mládeže. V letošním roce se přihlásilo opět mnoho dobrovolníků v projektech v kategoriích „Služba potřebným (Lidé)“, „Péče o přírodu (Živá příroda)“ a „Vylepšení života kolem sebe (Okolí)“.
Letošní heslo našeho projektu znělo „Za krásnější okolí naší školy“. A proč právě toto heslo? Není nám lhostejné, v jakém prostředí žijeme a ve škole trávíme poměrně velkou část dne. V pátek 12. října se nám podařilo v rámci projektu uklidit odpadky v okolí školy i na školním hřišti, shrabat spadané listí a zasázet cibulky okrasných rostlin na náš záhon. Odměnou pro zúčastněné byly náramky s logem projektu, plechové odznaky, tzv. „placky“, a pocit z dobře vykonané práce.
                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy a koordinátor projektu

V pátek 5. října žáci naší školy dokončovali v hodině pracovních činností a výtvarných činností „Špačkoše“. Jedná se o projekt společnosti KOH – I – NOOR HARDTMUTH a Českého olympijského výboru, jehož cílem je soutěž ve sběru zbytků pastelek, tzv. špačků. Doufáme, že tato nová aktivita bude žáky bavit a to i proto, že si takto pěkně svého „Špačkoše“ vyzdobili.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Dne 3. září 2018 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás v Lodhéřově nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali pět nových žáčků, našich prvňáčků. Jde o 4 chlapce a 1 dívku. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 20 žáků.

Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům - svačinové krabičky z projektu „Mléko do škol“ a upomínkové listy. Poté přednesla krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová, která předala rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky.

I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov. Fotografie jsou ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole.

Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov