• Anna Packová – učitelka MŠ
  • Ilona Brusová – učitelka MŠ
  • Michaela Plachá – vedoucí školní jídelny
  • Hana Čermáková – kuchařka
  • Radka Pachmannová - domovnice