Také v letošním roce jsme dětem připomněli často opomíjený svátek, „Den otců", který se slaví třetí červnovou neděli. Jelikož jsme vyráběli dárečky pro maminky ke „Dni matek", rozhodli jsme se, že ani tatínky našich žáků neochudíme o dáreček. Letos jsme se rozhodli tatínkům vyrobit v keramické dílně pohárek na něco „ostřejšího“. Pohárky poté žáci naglazovali, vypálili a v pátek 16. června 2023 dárky zabalili. Doufáme, že tatínkům udělali v neděli radost.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Kód žáka                                         Rozhodnutí
------------------------------------------------------------------
012023/ZŠ                                          Přijat/a
022023/ZŠ                                          Přijat/a
032023/ZŠ                                          Přijat/a

                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 24. května 2023 jsme realizovali doprovodné opatření v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jako součást výchovy ke zdraví. Na tento doprovodný program jsme využili „Ochutnávkový koš“, v kterém byl mix různých známých i méně známých druhů ovoce a zeleniny.
V první části programu si žáci museli zapamatovat co nejvíce druhů ovoce a zeleniny, které po daný časový úsek viděli. Dále žáci rozpoznávali, co je ovoce a co zelenina a rozdělovali je podle toho, zda rostou na keři nebo na stromě.
V druhé části programu rozpoznávaly děti vybrané druhy ovoce i zeleniny „naslepo“ v podobě ochutnávkových jednohubek, což je bavilo nejvíce. Dětem byla zdůrazněna nutnost omývání ovoce a zeleniny a vysvětleno, jak jednotlivé druhy ovoce a zeleniny konzumovat.
Na samotný závěr mohli žáci ochutnat všechny druhy ovoce i zeleniny, například hrušku, hroznové víno, meloun žlutý, blumu červenou, mrkev, salát listový, celer řapíkatý, okurku hadovku, rajče a papriku červenou.


V pondělí 29. května 2023 jsme realizovali doprovodné opatření v rámci projektu „Mléko do škol“ jako součást výchovy ke zdraví. Na tento doprovodný program jsme využili „Ochutnávku pro každého žáka “, v které byl mix různých mléčných výrobků – Jihočeský Nature jogurt bílý, Jihočeský Cottage natur, Jihočeská zakysaná lehká a Jihočeský tvaroh a jogurt bílý .
Jelikož byla ochutnávka určena pro každého žáka zvlášť, pojali jsme toto doprovodné opatření formou besedy o prospěšnosti mléčných výrobků se žáky.
Poté žáci sami ochutnali všechny čtyři dodané výrobky. Ostatní výrobky pak dostali ke konzumaci domů.
                                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V pátek 26. května 2023 vyvrcholil v naší škole projekt „Knížka pro prvňáčka“ předáním knížek našim prvňáčkům a druhákům. Toto setkání je v letošním školním roce třetí v pořadí a navazuje na lednové společné čtení v místní knihovně a březnovou „Noc s Andersenem“. Při závěrečném společném čtení jsme si ve škole s paní knihovnicí četli ze dvou knih, a to Ztracený duch od Dori Hillestad Butlerové a Mí praštění rodiče od Pete Johnsona. Paní knihovnice připravila pro žáky také čtení vtipů, a tak jsme se i při čtení pobavili. Prvňáčci i druháci na závěr obdrželi knihu a těšit se tak můžou z knížky „Křeček v letu“ od Zuzany Barilové. Paní knihovnice nezapomněla ani na ostatní žáky a předala jim za jejich čtenářské výkony v průběhu školního roku drobné odměny. Na závěr jim popřála příjemné prázdniny a pozvala je i o prázdninách do obecní knihovny, kde si dlouhé chvíle mohou zkrátit přečtením zapůjčených knih.
                                                                                                                                            Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 jsme s žáky základní školy navštívili kasárna v Jindřichově Hradci v rámci Dne otevřených dveří a Dne dětí.
S dětmi jsme podle předem připraveného harmonogramu postupně navštívili jednotlivá stanoviště, která byla v kasárnách pro děti připravena. Děti si prohlédly bojovou vojenskou techniku, terénní bojové vozidlo, polní kuchyni, vydováděly se ve skákacím hradu, v informačním středisku dostaly za odměnu pexesa i slepovací modely letadel, shlédly ukázku výcviku lezení na lezecké stěně, prohlédly si ruční zbraně, spojovací a zdravotnickou techniku.
Celé „vojenské dopoledne“ se dětem velmi líbilo a nemalou měrou k němu přispěla vystavená vojenská technika, ochotní vojáci i pěkné počasí.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy