V pátek 22. 3. 2019 se naše škola již potřetí zapojila do celostátní kuchařské soutěže „Coolinaření se Zdravou 5“. Tato soutěž podporuje u dětí znalost zásad správné výživy a umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu.
Soutěžní disciplínou byla příprava zdravé svačiny s použitím bylinek, kde porota bude hodnotit složení pokrmu, vzhled a myšlenku, jak týmy naloží s do soutěže připraveným pohoštěním. Úkolem bylo také podělit se s někým o tuto zdravou svačinu. Hodnota pokrmu pro 4 osoby se měla pohybovat kolem 100 Kč.
Žáci naší školy utvořili 6 soutěžních týmů. Tým „Kuchtíci“ soutěžil s receptem „Česneková pomazánka s pažitkou“, tým „Berušky“ s receptem „Ovocný salát s mátou“, tým „Pažitky“ s receptem „Pažitková pomazánka“, tým „Sýráci“ s receptem „Sýrová pomazánka s pažitkou“, tým „Modráci“ s receptem „Zeleninový salát s mozzarellou a bazalkou“ a tým „Bylinkáři“ s receptem „Vajíčková pomazánka s pažitkou“ a nápojem s citronem a mátou.
Porotou a obdarovanými zároveň byla paní starostka Zdeňka Klesalová a pracovnice obecního úřadu paní Jitka Matoušková s paní Danou Prokešovou. Na závěr nutno poznamenat, že všem moc chutnalo a tak byly talíře i misky za chvíli prázdné.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ LODHÉŘOV
Zápis pro školní rok 2019/ 2020
Zápis do první třídy školního roku 2019/2020 se koná v pondělí 8. dubna 2019 od 14.30 do 17.00 v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, který nám předložíte k nahlédnutí. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu. Ve škole poté vyplníte zápisový lístek. Není – li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2019 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici u zápisu dne 8. 4. 2019 (nebo v ředitelně školy). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Dítě s odkladem povinné školní docházky se zápisu také účastní. Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 16. 4. 2019 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Úplný seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 2. 5. 2019 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou si telefonicky domluvit náhradní termín na telefonním čísle 384 385 155.
Co nabízíme Vašim dětem?
 klidné prostředí malé vesnické školy
 malý počet žáků ve třídě
 kvalifikované učitele
 zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
 výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
 učební pomůcky zdarma
 finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
 plavecký výcvik pro všechny žáky
 možnost návštěvy školní družiny
 možnost stravování ve školní jídelně
Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.

V pondělí 18. 3. 2019 do mateřské školy zavítal po nemoci s představením „Sám doma" klaun Fugo. V dnešním vystoupení tak hlavním tématem bylo, co nedělat, když jsme sami doma. Klaun dětem připomněl, že by rozhodně neměly nikomu cizímu otvírat, a to názorně na pohádkách „O Budulínkovi“ a „O neposlušných kůzlátkách“. Tuto situaci si děti zahrály s klaunem jako scénku. Dále se všichni dozvěděli, že by neměli sami zapínat elektrické spotřebiče, strkat cokoliv do zásuvek, hrát si se sirkami, sahat na horké předměty, brát si sami nějaké léky a vyklánět se z oken. Venku by neměly děti chodit nikam s cizími lidmi ani si od nich něco brát. Celé představení bylo tradičně doplněno řadou veselých písniček, které si děti s chutí zazpívaly a zatancovaly si. Na závěr je čekala obvyklá sladká odměna v podobě bonbónů.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše škola se v letošním školním roce již pošesté zapojila do 7. ročníku projektu „Sněhuláci pro Afriku", jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.
Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, o.p.s. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci společnosti Kola pro Afriku spočívala v tom, že se vybíralo za každého sněhuláka startovné ve výši 50,- Kč. Za vybrané peníze společnost získává po celé republice starší a nepotřebná kola, opravuje je a následně posílá do Afriky tak, aby je mohly jako dopravní prostředek využívat pro cestu do školy děti v Africe.
Akce se na naší škole uskutečnila v měsíci únoru. Letošní zima si s námi co do množství sněhu velmi pohrávala. Když bylo dostatek vhodného sněhu, trápila naši školu velká marodka, když byli všichni zdraví, bylo sněhu málo nebo nebyl pro stavbu vhodný. Letos jsme tedy zvolili místo sněhu pro výrobu sněhuláka náhradní materiál a děti společně s paní učitelkou vyrobily sněhuláka papírového. Ten je také součástí výzdoby naší školy. Do soutěže jsme přihlásili tohoto sněhuláka a odeslali za něj startovné. Doufáme, že jsme i tímto malým činem přispěli k dostupnějšímu vzdělání některého z afrických dětí.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny od pondělí 18. února do pátku 22. února 2019 z důvodu oprav a rekonstrukce topení ve školní jídelně. Provoz bude obnoven v pondělí 25. února 2019.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy