Ve středu 13. 6. 2018 jsme se s žáky základní školy i dětmi mateřské školy vypravili na školní výlet. Letos byla cílem výletu „Pohádková říše skřítka Fábuly“ v Kamenici nad Lipou. Sraz byl ráno v 8.00 hodin před mateřskou školou a odtud jsme objednaným autobusem vyrazili do Kamenice nad Lipou. Cesta rychle ubíhala a za necelou půlhodinu jsme byli na místě.

V pohádkové říši nás hezky přivítali a na úvod jsme shlédli divadelní představení s vodníky. Poté nás čekala zážitková cesta do pohádkového podzemí, kde na nás kromě královny, čarodějnice a čerta čekalo také řešení úkolů s příslovími. Na závěr cesty dostaly děti za odměnu od skřítka Fábuly zlatou minci. Děti v pohádkové říši procházely jednotlivými místnostmi, kde na ně čekala řada her, kvízů, rébusů, skládaček i stavebnic. V jedné z místností každé dítě namontovalo svůj dílek stavebnice na připravenou konstrukci a výsledkem má být socha zapsaná do české knihy rekordů. V cukrárně si děti mohly koupit drobné občerstvení a v malém obchůdku i různé suvenýry. Také zpáteční cesta autobusem rychle utekla. Výlet se všem líbil i přes deštivé počasí, které nás po celou dobu výletu provázelo.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 6. června 2018 jsme realizovali doprovodné opatření v rámci projektu „Mléko do škol“ jako součást výchovy ke zdraví. Na tento doprovodný program jsme využili „Ochutnávkový koš“, ve kterém byl mix různých mléčných výrobků.
V první části programu si žáci museli zapamatovat co nejvíce druhů mléčných výrobků, které po daný časový úsek viděli. Potom jsme společně všechny výrobky pojmenovali. Dále jsme rozdělili mléčné výrobky na mléka, zakysané výrobky, tvarohy, sýry a másla.
V druhé části programu rozpoznávaly děti různě tučná mléka a podmáslí „naslepo“ podle chuti, což je bavilo nejvíce. Dětem byla zdůrazněna nutnost bezpečného zacházení s potravinami.
Na samotný závěr mohli žáci ochutnat všechny druhy mléčných výrobků z ochutnávkového koše, například mléko odtučněné, polotučné, plnotučné, podmáslí, pomazánkové máslo, plátkové sýry Goudu, Eidam, Madeland a sýry Nivu, Kamadet a Blaťácké zlato.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

 

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme s žáky základní školy navštívili vojenské cvičiště v Jindřichově Hradci v rámci Dne dětí s vojáky.
Celý program byl rozdělen do dvou částí, dynamické a statické ukázky. V první části programu jsme postupně navštívili jednotlivá stanoviště statických ukázek, kde jsme si prohlédli bojové vozidlo Pandur, terénní bojové vozidlo Iveco, polní kuchyni, vydováděli se ve skákacím hradu, zkusili si akvazorbing a v informačním středisku řešili úkoly a kvízy za odměny.
V druhé části programu jsme v rámci dynamického bloku shlédli ukázky výcviku boje zblízka MUSADO, výcviku praporu a výcviku psů Policie ČR.
Celé „vojenské dopoledne“ se dětem velmi líbilo a nemalou měrou k němu přispěla vystavená vojenská technika, ochotní vojáci i pěkné počasí.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 30. května 2018 jsme realizovali doprovodné opatření v rámci projektu „Ovoce do škol“ jako součást výchovy ke zdraví. Na tento doprovodný program jsme využili „Ochutnávkový koš“, v kterém byl mix různých známých i méně známých druhů ovoce a zeleniny.
V první části programu si žáci museli zapamatovat co nejvíce druhů ovoce a zeleniny, které po daný časový úsek viděli. Potom rozpoznávali ovoce i zeleninu pouze po hmatu a tipovali, zda se dají pěstovat i u nás. Dále žáci rozpoznávali, co je ovoce a co zelenina a rozdělovali je podle toho, zda rostou na keři nebo na stromě.
V druhé části programu rozpoznávaly děti vybrané druhy ovoce i zeleniny „naslepo“ v podobě ochutnávkových jednohubek, což je bavilo nejvíce. Dětem byla zdůrazněna nutnost omývání ovoce a zeleniny a vysvětleno, jak jednotlivé druhy ovoce a zeleniny konzumovat.
Na samotný závěr mohli žáci ochutnat všechny druhy ovoce i zeleniny, například meloun Piel de sapo, čerstvý kokos a kokosovou vodu, salát římský, salát Radicchio, fenykl, granátové jablko, limetku, avokádo a physalis.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s o. s. Hamerský potok ve vzdělávacích programech environmentální výchovy. V pátek 18. května to byl program „Pole, louka“.
V programu „Pole, louka“ se žáci seznámili s významem těchto biotopů pro náš život, rozdíly mezi nimi, poznávali luční i polní rostliny s pomocí atlasu, zopakovali si známé i méně známé polní plodiny a živočichy.
V programu pracovaly děti ve skupinách, společně řešily úkoly v pracovních listech, pracovaly na základě svých zkušeností a znalostí, zapojily i svou vlastní fantazii. Úkoly byly doplněny řadou soutěží a her, které program ještě více zatraktivnily. Přálo nám i počasí a i proto se program líbil a vydařil.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy