S tímto tématem zavítali v letošním školním roce naposledy mezi děti mateřské školy a žáky základní školy známí klauni Hugo a Fugo.

Na úvod si klauni s dětmi povídali o dnešních možnostech fotografování. Klauni humorem sobě vlastním vysvětlili výhody i nevýhody fotografování tradičním fotoaparátem i mobilním telefonem. Klauni popřáli dětem hezké prázdniny a vyzvali je k pořizování fotografií z míst, kde budou trávit prázdniny. Celý program byl doplněn tradičně veselými písničkami, do kterých se děti kromě zpěvu zapojily i pohybově. Na závěr čekala na děti tradiční sladká odměna v podobě bonbónů.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V úterý 15. května 2018 jsme podruhé navštívili místní knihovnu v Lodhéřově v rámci projektu „Knížka pro prvňáka“.
Paní knihovnice Prokešová připravila pro žáky na úvod kvíz v podobě otázek s nabídkou odpovědí na téma Večerníček a škola. Žáci se tak dozvěděli o stáří této postavičky, kdo je jejím autorem, jakými dopravními prostředky se pohybuje na našich televizních obrazovkách, kolik schodů musí vyjít a mnohé další zajímavosti.
V druhé části besedy četla paní knihovnice krátké úryvky ze známých pohádek a úkolem žáků bylo uhodnout správný název pohádek. Zazněly tak ukázky z pohádek „O Budulínkovi“, „O neposlušných kůzlátkách“, „O Červené Karkulce“, „O Palečkovi“, „Hrnečku vař“, „Čert a Káča“, „O dvanácti měsíčkách“, „Sůl nad zlato“, „O Popelce“, „Zlatovláska“ a mnohé další. Nutno poznamenat, že výhodu měli hlavně ti žáci, kteří hodně čtou.
V červnu nás čeká poslední letošní návštěva knihovny, kde žáci prvního ročníku dostanou své první knížky a zkrátka nepřijdou ani žáci ostatních ročníků, kteří rovněž obdrží knihy „na dlouhé chvíle“ o prázdninách.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Kód žáka                                             Rozhodnutí

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

012018/ZŠ                                              Přijat/a

022018/ZŠ                                              Přijat/a

032018/ZŠ                                              Přijat/a

042018/ZŠ                                              Přijat/a

052018/ZŠ                                              Přijat/a

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 jsme s žáky základní školy v rámci environmentální výchovy pokračovali v rozšiřování naší ovocné zahrady. Zasadili jsme dvě švestky, které jsme dostali od Obecního úřadu Lodhéřov. Tyto ovocné stromy spolu s dalšími, již vysazenými, živým plotem a školními pozemky se stanou nedílnou součástí naší přírodní zahrady, o kterou budeme společně se žáky pečovat. Zahrada poskytne žákům jedinečnou názornou učební pomůcku pro výuku předmětů přírodovědného zaměření.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu pod záštitou MŠMT „Děti do bruslí“. Jednalo se o úvodní a zkušební kurz bruslení, který proběhl celkem čtyřikrát po 60 minutách na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Kurz absolvovali všichni žáci základní školy a 9 dětí z mateřské školy. Pro mnohé byl kontakt s ledem na bruslích vůbec prvním v jejich životě. Po malých krůčcích pod dohledem zkušených trenérů nakonec zmizely počáteční obavy a nejistota a dětem se bruslení velmi líbilo. Na závěrečné hodině bruslení byla přítomna také řada rodičů, kteří se přišli podívat na pokroky svých dětí. V tomto projektu bychom rádi pokračovali i v dalším školním roce, a to v plném rozsahu 10 hodin.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy