Také v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Knížka pro prvňáka“. Jedná se o jednu z dalších celostátních akcí knihovny v Lodhéřově po již proběhnuvší „Noci s Andersenem“. V úterý 9. dubna 2019 jsme navštívili místní knihovnu v Lodhéřově. Přivítala nás paní knihovnice Dana Prokešová a tentokrát dětem představila knihu „Lapuťák a kapitán Adorabl“ od Dominika Landsmana. Na začátek nám paní knihovnice přečetla úvod z knihy. Děj nás zavádí do krajiny Sedmimoří, kterou ovládlo 7 Démonů. Proti nim bojovali Vavřinové, rytíři zlaté Korouhvičky, Vhůtové a Dráni. Kmen Vhůtů měl Lapuťáky, mrštné tvory velikosti vlka a kmen Dránů měl za spojence zlatohřívé lvy. Spojenci zabili společnými silami 6 Démonů, až zbyl poslední jménem Krampus. Toho zajali a uvěznili do podzemí. Kniha je doplněna moudry a radami ze života pro čtenáře knihy a také ilustracemi Petera Stankoviče.
V druhé části besedy žáci po paní knihovnici opakovali různé jazykolamy a s některými byla opravdu legrace. Žáci si také povídali o časopisu Čtyřlístek a o jeho hlavních hrdinech. Na závěr paní knihovnice pozvala všechny ty, kteří knihovnu ještě nenavštěvují k pravidelným návštěvám knihovny a čtení. Celá akce vyvrcholí předáním knížek prvňákům na konci školního roku.
V besedách v místní knihovně budeme nadále pokračovat, abychom podpořili zájem dětí o knihy a četbu.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 3. 4. 2019 do mateřské školy zavítal s představením „Roční období" klaun Fugo. Děti se s Fugem naučily názvy ročních období, jak jdou za sebou a čím se vyznačují. S klaunem si děti povídaly, že na jaře začínají růst rostliny, kvetou stromy, probouzí se příroda, je hezké počasí, rodí se mláďata. Děti si s klaunem zopakovaly názvy mláďat nejběžnějších domácích zvířat. V létě se děti těší z prázdnin, cestují, koupají se, grilují, stanují, hrají kopanou i různé hry a hodně cestují. Počasí bývá velmi slunečné a teplé. Na podzim fouká vítr, padá listí, často prší, děti pouštějí draky a zvířata se chystají na zimu. V zimě mohou děti lyžovat, stavět sněhuláky, sáňkovat, bobovat, bruslit, hrát hokej a koulovat se. Každé roční období bylo doplněno vhodnou písničkou, na kterou si děti s chutí zacvičily. Děti si také na samotný závěr zopakovaly názvy měsíců a čekala je tradiční sladká odměna.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pátek 22. 3. 2019 se naše škola již potřetí zapojila do celostátní kuchařské soutěže „Coolinaření se Zdravou 5“. Tato soutěž podporuje u dětí znalost zásad správné výživy a umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu.
Soutěžní disciplínou byla příprava zdravé svačiny s použitím bylinek, kde porota bude hodnotit složení pokrmu, vzhled a myšlenku, jak týmy naloží s do soutěže připraveným pohoštěním. Úkolem bylo také podělit se s někým o tuto zdravou svačinu. Hodnota pokrmu pro 4 osoby se měla pohybovat kolem 100 Kč.
Žáci naší školy utvořili 6 soutěžních týmů. Tým „Kuchtíci“ soutěžil s receptem „Česneková pomazánka s pažitkou“, tým „Berušky“ s receptem „Ovocný salát s mátou“, tým „Pažitky“ s receptem „Pažitková pomazánka“, tým „Sýráci“ s receptem „Sýrová pomazánka s pažitkou“, tým „Modráci“ s receptem „Zeleninový salát s mozzarellou a bazalkou“ a tým „Bylinkáři“ s receptem „Vajíčková pomazánka s pažitkou“ a nápojem s citronem a mátou.
Porotou a obdarovanými zároveň byla paní starostka Zdeňka Klesalová a pracovnice obecního úřadu paní Jitka Matoušková s paní Danou Prokešovou. Na závěr nutno poznamenat, že všem moc chutnalo a tak byly talíře i misky za chvíli prázdné.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ LODHÉŘOV
Zápis pro školní rok 2019/ 2020
Zápis do první třídy školního roku 2019/2020 se koná v pondělí 8. dubna 2019 od 14.30 do 17.00 v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, který nám předložíte k nahlédnutí. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu. Ve škole poté vyplníte zápisový lístek. Není – li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2019 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici u zápisu dne 8. 4. 2019 (nebo v ředitelně školy). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Dítě s odkladem povinné školní docházky se zápisu také účastní. Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 16. 4. 2019 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Úplný seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 2. 5. 2019 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou si telefonicky domluvit náhradní termín na telefonním čísle 384 385 155.
Co nabízíme Vašim dětem?
 klidné prostředí malé vesnické školy
 malý počet žáků ve třídě
 kvalifikované učitele
 zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
 výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
 učební pomůcky zdarma
 finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
 plavecký výcvik pro všechny žáky
 možnost návštěvy školní družiny
 možnost stravování ve školní jídelně
Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.

V pondělí 18. 3. 2019 do mateřské školy zavítal po nemoci s představením „Sám doma" klaun Fugo. V dnešním vystoupení tak hlavním tématem bylo, co nedělat, když jsme sami doma. Klaun dětem připomněl, že by rozhodně neměly nikomu cizímu otvírat, a to názorně na pohádkách „O Budulínkovi“ a „O neposlušných kůzlátkách“. Tuto situaci si děti zahrály s klaunem jako scénku. Dále se všichni dozvěděli, že by neměli sami zapínat elektrické spotřebiče, strkat cokoliv do zásuvek, hrát si se sirkami, sahat na horké předměty, brát si sami nějaké léky a vyklánět se z oken. Venku by neměly děti chodit nikam s cizími lidmi ani si od nich něco brát. Celé představení bylo tradičně doplněno řadou veselých písniček, které si děti s chutí zazpívaly a zatancovaly si. Na závěr je čekala obvyklá sladká odměna v podobě bonbónů.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy