Také v letošním školním roce jsme si s dětmi našli čas na připomenutí svátku Dne matek, který se tradičně slaví druhou květnovou neděli. Děti pro své maminky letos s paní učitelkou Kalkusovou a paní Jiráskovou vyráběly náramky navlékáním korálků. Děti těmito dárečky obdarovaly maminky v neděli 14. května 2023. Doufáme, že dárečky potěšily a udělaly radost.
                                                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 26. 4. 2023 se naše škola již počtvrté zapojila do celostátní kuchařské soutěže „Coolinaření se Zdravou 5“. Tato soutěž podporuje u dětí znalost zásad správné výživy a umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu.
Soutěžní disciplínou byla příprava zdravé svačiny s použitím luštěnin, obilnin, ovoce a zeleniny, kde porota bude hodnotit složení pokrmu, vzhled a myšlenku, jak týmy naloží s do soutěže připraveným pohoštěním. Úkolem bylo také podělit se s někým o tuto zdravou svačinu. Hodnota pokrmu pro 4 osoby se měla pohybovat do 200 Kč.
Žáci naší školy utvořili 7 soutěžních trojčlenných týmů. Vzhledem k nemoci a počtu žáků tak nakonec vařily i dva dvojčlenné týmy. Tým „Trojice N“ soutěžil s receptem „Česneková pomazánka s jarní zeleninou na opečeném toastu“, tým „Myší kuchaříčci“ s receptem „Fazolový salát“, tým „Velká trojka“ s receptem „Čočkový salát“, tým „Ratatouille“ s receptem „Cizrnová pomazánka“, tým „Kuchtíci“ s receptem „Zeleninové burgery“, tým „Lišky-Pivoňky“ s receptem „Jablkové muffiny“a tým „Syrečci“ s receptem „Ovocný salát s ořechy“.
Porotou a obdarovanými zároveň byla paní starostka Zdeňka Klesalová a děti s paní učitelkami z mateřské školy. Od paní starostky dostali kuchtíci odměnu v podobě píšťalky a od nás učitelů mají velkou pochvalu za šikovnost. Na závěr nutno poznamenat, že všem moc chutnalo, a tak byly talíře i misky za chvíli prázdné.
                                                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 12. dubna 2023 jsme využili nabídku Vzdělávacího a kulturního centra v Jindřichově Hradci a vypravili jsme se do Domu gobelínů, kam zavítala Akademická malířka Zuzana Krajčovičová. Právě v Domě gobelínů byl pro nás připraven workshop „Výtvarná dílna – tisk na textil“.
Paní výtvarnice nejprve žákům představila barvy na textil, jí různě vyrobená razítka, způsob nanášení barev na razítka i tisk na textil. Pak už každý žák dostal své tričko a mohl se pustit dle vlastní fantazie do tisku. Žáky práce velmi bavila a povedla se jim vskutku originální trička, která si na upomínku po zažehlení barev odnesli domů.
V druhé části programu jsme navštívili vlastní dílny, kde se žáci seznámili se základy tkaní gobelínů i tapiserií, ale také o jejich opravách a mnoho dalších zajímavostí.
                                                                                                                                          Mgr. Karel Král, ředitel školy

S tímto programem environmentální výchovy nás ve středu 5. dubna 2023 navštívili pracovníci Záchranné stanice zvířat v Třeboni.
Ve dvouhodinové besedě se žáci naší školy dozvěděli mnoho zajímavostí o obyvatelích lesa. Žáci zjišťovali, podle jakých indicií poznáme obyvatele lesa, rozeznávali je podle stop, zvuků, shozů paroží, peří a vývržků. Ve skupinové soutěži poznávali zvířata podle zvuků a na samotný závěr besedy se seznámili naživo se dvěma zvířaty. Mohli si pohladit puštíka obecného a viděli netopýra rezavého a jeho krmení. Dětem se program velmi líbil a již se těšíme na další programy environmentální výchovy.
                                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

Již pojedenáté se v letošním roce zapojila naše škola do preventivního programu „Veselé zoubky 2023“, a to ve středu 5. dubna 2023.
Program je součástí výchovy ke zdraví, má preventivní charakter a jeho pořadatelem a sponzorem je společnost dm drogerie markt, s.r.o.
Program je sice určen primárně pro žáky 1. tříd, na naší škole do něj ale již tradičně zapojujeme žáky celé školy, tedy prvního stupně. V úvodu programu shlédly děti motivační video s populárním Hurvínkem a jeho trápení s bolavým zubem. V další části žáci plnili na interaktivní tabuli různé úkoly, zaměřené na péči o zdravý chrup. Žáci se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se o zuby správně starat, jaké potraviny mohou zuby poškozovat a proč je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. Na závěr žáci vyplnili pracovní listy a za odměnu získali balíček s produkty dentální hygieny od sponzora programu.
                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov