V letošním roce se naše škola již pošesté zapojila do 7. ročníku tohoto dobrovolnického projektu. Jedná se o tři dny plné aktivit po celé České republice. Kdykoliv během těchto 72 hodin (12. – 14. října 2018) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů pak je mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce. Organizátorem „72 hodin" je Česká rada dětí a mládeže. V letošním roce se přihlásilo opět mnoho dobrovolníků v projektech v kategoriích „Služba potřebným (Lidé)“, „Péče o přírodu (Živá příroda)“ a „Vylepšení života kolem sebe (Okolí)“.
Letošní heslo našeho projektu znělo „Za krásnější okolí naší školy“. A proč právě toto heslo? Není nám lhostejné, v jakém prostředí žijeme a ve škole trávíme poměrně velkou část dne. V pátek 12. října se nám podařilo v rámci projektu uklidit odpadky v okolí školy i na školním hřišti, shrabat spadané listí a zasázet cibulky okrasných rostlin na náš záhon. Odměnou pro zúčastněné byly náramky s logem projektu, plechové odznaky, tzv. „placky“, a pocit z dobře vykonané práce.
                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy a koordinátor projektu

V pátek 5. října žáci naší školy dokončovali v hodině pracovních činností a výtvarných činností „Špačkoše“. Jedná se o projekt společnosti KOH – I – NOOR HARDTMUTH a Českého olympijského výboru, jehož cílem je soutěž ve sběru zbytků pastelek, tzv. špačků. Doufáme, že tato nová aktivita bude žáky bavit a to i proto, že si takto pěkně svého „Špačkoše“ vyzdobili.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Dne 3. září 2018 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás v Lodhéřově nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali pět nových žáčků, našich prvňáčků. Jde o 4 chlapce a 1 dívku. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 20 žáků.

Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům - svačinové krabičky z projektu „Mléko do škol“ a upomínkové listy. Poté přednesla krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová, která předala rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky.

I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov. Fotografie jsou ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole.

Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Rok uběhl jako voda a je tu opět toužebně očekávaný konec školního roku. Pro některé žáky to byl první rok jejich povinné školní docházky. Žáci obdrželi tento poslední den školního roku kromě tradičního vysvědčení i vysvědčení z projektu „Sazka olympijský víceboj“ – Olympijský diplom.
Všem dětem přejeme prázdniny plné sluníčka a koupání bez úrazů, zaměstnancům školy i školky zaslouženou dovolenou k načerpání nových sil a 3. září 2018 s novými „prvňáčky" v novém školním roce nashledanou.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 27. června 2018 jsme se vydali na poslední akci letošního školního roku, na naučnou stezku „Čertův kámen“ v Lodhéřově. Naším cílem nebyl jen nejvyšší bod v okolí Lodhéřova, ale cestou jsme na naučné stezce instalovali přírodniny do nově vybudovaného hmyzího hotelu. Dětem šla práce hezky od ruky a za chvíli byl hotel zaplněn nejrůznějšími přírodninami od dřeva přes mech, šišky či trávu. Poté jsme pokračovali na nejvyšší bod našeho výletu, na Čertův kámen. Cestou si žáci přečetli mnoho zajímavostí na informačních tabulích a vyzkoušeli si svou obratnost na různých herních a zábavných prvcích. K hezkému výletu přispělo i počasí a tak se všem tento turistický výlet před prázdninami líbil.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy