Dne 4. září 2017 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás v Lodhéřově nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali tři nové žáčky, naše prvňáčky. Jde o 2 chlapce a 1 dívku, z toho 1 s trvalým pobytem v Lodhéřově, 1 ve Studnicích a 1 v Najdeku. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 17 žáků. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král, předal dárky prvňáčkům - svačinové krabičky z projektů „Mléko do škol". Poté přednesla krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová, která předala rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky. Na všechny čekalo překvapení v podobě nově opravených podlah obou tříd, které se podařilo díky dotaci zřizovatele provést během letních prázdnin. Ve třídách byla vyměněna umyvadla, vodovodní baterie, zakoupeny nové koberce i linolea. Třídy i školní družina se dočkaly také nové výmalby. I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov. Fotografie jsou ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole.

Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

 

 

Ve čtvrtek 5. října 2017 přijel do naší školy pan Radim Pánek a pomohl nám s instalací jím vyrobených prvků přírodní zahrady. Do naší školní zahrady tak přibyly hmyzí hotel, motýlovník, čmelín, hnízdní budky a pítko pro ptáky. Všechny výrobky jsou vyrobeny pouze z přírodních materiálů, převážně ze dřeva. Hmyzí hotel vytvoří skrýš pro prospěšný hmyz na naší zahradě během léta i při přezimování. Čmelín je skrýš, využívaná díky své speciální konstrukci pouze čmeláky, vnitřek je vystlán kokosovým vláknem. Je určen pro hnízdění i rozmnožování. Motýlovník je domeček, který slouží během léta jako skrýš a odpočívárna a v zimním období jako prostor pro přezimování pro motýly a můry. Dále jsme nainstalovali jednu hnízdní polobudku pro dutinové ptáky rejsky a lehky a jednu ptačí budku pro sýkorky parukářky a modřinky. Celý prostor této přírodní zahrady je doplněn pítkem pro ptáky.

Instalací těchto prvků jsme se snažili přispět k ochraně přírody a zasadit se o rovnováhu a pestrost živočichů ve svém okolí. Děti tak budou moci pozorovat fascinující svět přírody přímo na zahradě.

Mgr. Karel Král, ředitel školy

I v letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s o. s. Hamerský potok ve vzdělávacích programech environmentální výchovy. V pátek 6. října 2017 to byl program „Les“.

V programu „Les“ se žáci přímo v terénu, v blízkém okolí školy, naučili poznávat stáří stromů podle pařezů, složení stromů, rozeznávali stromy podle jehličí, stavěli ptačí hnízda, seznámili se s lesními patry, zahráli si lesní pexeso a dozvěděli se zajímavosti ze života pilných mravenců.

V programu pracovaly děti ve skupinách, společně řešily úkoly v pracovních listech, pracovaly na základě svých zkušeností a znalostí, zapojily i svou vlastní fantazii. Úkoly byly doplněny řadou soutěží a her, které program ještě více zatraktivnily. I přes chladné počasí se program líbil a vydařil.

Mgr. Karel Král, ředitel školy