I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Knížka pro prvňáka“. V úterý 20. února 2018 jsme navštívili místní knihovnu v Lodhéřově. Přivítala nás paní knihovnice Prokešová a tentokrát dětem představila 2 knihy.

První byla „Velká kniha pohádek“ od Boženy Němcové a paní knihovnice z ní dětem přečetla pohádku „Moudrý zlatník“. Úryvek z druhé knihy přečetla paní učitelka Jitka Malcová. Byl to román v obrázcích amerického autora a ilustrátora Jeffa Kinney „Deník malého poseroutky“. Dětem se obě knihy líbily a na závěr obdržely pozvánku na akci „Noc s Andersenem“, která se uskuteční 23. března 2018.

V besedách v místní knihovně budeme nadále pokračovat, abychom podpořili zájem dětí o knihy a četbu.
                                                                          

                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše škola se v letošním roce již popáté zapojila do 6. ročníku projektu „Sněhuláci pro Afriku", jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.

Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, o.p.s. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci společnosti Kola pro Afriku spočívala v tom, že se vybíralo za každého sněhuláka startovné. Za vybrané peníze společnost získává po celé republice starší a nepotřebná kola, opravuje je a následně posílá do Afriky tak, aby je mohly jako dopravní prostředek využívat pro cestu do školy děti v Africe.

Akce se na naší škole uskutečnila v úterý a středu 23. a 24. ledna. Nečekali jsme na centrální termín stavění a využili sněhové nadílky z minulých dní. Do soutěže jsme přihlásili jednoho sněhuláka. Doufáme, že jsme i tímto malým činem přispěli k dostupnějšímu vzdělání některého z afrických dětí.
                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel školy a garant projektu

S tímto tématem zavítali opět mezi děti mateřské školy a žáky základní školy známí klauni Hugo a Fugo. Na úvod si klauni s dětmi povídali o povoláních a řemeslech a opět popletli, co mohli. Děti klaunům také vysvětlily, jaká povolání vykonávají jejich rodiče.

Potom se Fugo postupně převlékal do kostýmů různých povolání a děti hádaly, které povolání či řemeslo klaun předvádí. Fugo se tak objevil v převleku kuchaře, zedníka, lékaře, policisty či zpěváka.

Celý program byl doplněn tradičně veselými písničkami, do kterých se děti kromě zpěvu zapojily i pohybově. Na závěr čekala na děti tradiční sladká odměna v podobě bonbónů.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

 

V úterý 19. ledna se konala od 16. 00 hod v sále kulturního domu v Lodhéřově vánoční besídka žáků a dětí naší základní a mateřské školy.

Úvod besídky obstarali žáci základní školy s hudebně pohybovým vystoupením na písničku Mariah Carey s názvem „All i Want For Christmas Is You“. Poté vystoupily se svým programem děti z mateřské školy. V jejich pásmu plném písniček a básniček se to hemžilo myškami a na závěr se děti proměnily dokonce v koně. V druhé části besídky vystoupili žáci základní školy se svým pásmem vánočních písní, koled i říkanek.

Na závěr rozdali žáci základní školy rodičům a hostům dárky z keramiky, které vyrobili v keramické dílně a společně s rodiči a dětmi si zazpívali a zatančili na písničku „Vánoce, Vánoce přicházejí“. Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 2 660,- Kč, za které děkujeme, a které budou použity na dětský den v mateřské i základní škole.
                                    

                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 13. prosince 2017 se úderem šesté hodiny večerní rozezněly ze všech koutů naší republiky tóny koled. Lidé se na různých místech sešli u rozsvícených vánočních stromků, aby si společně zazpívali koledy. Nejinak tomu bylo i u nás v Lodhéřově, kde se již potřetí sešlo na „place“asi 60 účastníků a zazpívali si spolu s dětmi ze základní i mateřské školy koledy „Nesem vám noviny“, „Půjdem spolu do Betléma“, „Narodil se Kristus Pán“, „Štěstí, zdraví, pokoj svatý“, „Pásli ovce Valaši“ a dobrovolné písničky „Rolničky, rolničky“ a „Vánoce, Vánoce, přicházejí“.

K poklidné předvánoční atmosféře přispěla kromě počasí i možnost občerstvit se a zahřát vánočním punčem.

Mgr. Karel Král, ředitel školy