V pondělí 4. prosince se naše škola opět proměnila v peklo a čerty se to tu jen hemžilo. Na žáky čekal projektový den „Čertovská škola“. Děti v převlecích čertů, andělů a Mikuláše spolu soutěžily, zpívaly a tančily. Navštívily nás i děti z mateřské školy a za odvahu dostaly našimi žáky vyrobené čertovské růžky. Na závěr dne čekala na děti pohádka „Tři oříšky pro Popelku“.
V úterý 5. prosince k nám zavítali dospělí čerti s Mikulášem. Některé děti měly zpočátku slzy na krajíčku, ale za chvíli se s nimi spřátelily a dostaly od Mikuláše nadílku.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pondělí 20. listopadu proběhla na naší škole rodičovská schůzka. Letos jsme se rozhodli s dětmi připravit jako občerstvení pro rodiče dýňovou polévku.

V pondělí ráno jsme se tedy sešli v pracovním a v prostorách keramické dílny jsme začali loupat, krájet a škrabat vše, co k vaření bylo třeba. Základní surovinu – dýni jsme měli z vyřezávání „Halloweenské dýně“, ostatní suroviny jsme koupili nebo donesli z domova. K přípravě i vaření přispěl každý svým dílem a netrpělivě jsme čekali na odpoledne, jak naše snažení ocení rodiče i hosté.

Vzhledem k tomu, že se k nám vracely pouze prázdné talíře a došlo i na přídavky, polévka chutnala. Na závěr se rodiče informovali na prospěch a chování svých dětí. Celá akce proběhla v poklidné předvánoční atmosféře a v této tradici s přípravou občerstvení chceme pokračovat i do budoucna.

Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pátek 10. listopadu 2017 proběhl na naší škole ekoprogram s názvem „Dravci, sovy a člověk“ Sokolnického dvorce, který se již od roku 1999 zabývá představováním dravců a sov. Tento vzdělávací program se živými zvířaty a jejich předvedením ve volném letu byl vítaným doplněním učiva prvouky a přírodovědy. Žáci se dozvěděli zábavnou formou nejzajímavější informace o jednotlivých druzích dravých ptáků, z nichž někteří jsou na pokraji vyhubení, a to převážně vinou člověka. Představení se uskutečnilo i přes chladné počasí na venkovním hřišti naší školy za účasti dětí z mateřské školy a všichni přítomní tak mohli vidět poštolku obecnou, čimanga falklandského, orla bělohlavého, káně Harrisovo, puštíka obecného, sovu pálenou, výrečka malého a výra velkého.

Mgr. Karel Král, ředitel školy

Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním školním roce se žáci 3. a 4. ročníku velmi těšili na tuto hodinu pracovních činností. Žáci pro sebe a své spolužáky připravovali jednoduché pohoštění v podobě chuťovek, tzv. „jednohubek“. Hodina byla vyvrcholením tematického bloku o hygieně, nákupu a ukládání potravin, bezpečnosti při zacházení s elektrospotřebiči a zásadách správného stolování. I tentokrát všem chutnalo a zbyly pouze prázdné talíře a plné žaludky.

Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 8. listopadu 2017 k nám v letošním školním roce poprvé po prázdninách zavítali známí klauni Hugo a Fugo. Tématem jejich veselého představení, plného písniček, básniček a pohybu, bylo tentokráte malování. Děti klaunům nejprve vysvětlily rozdíl mezi malováním na papír a malováním pokojů. Potom klaunům vybrané děti něco hezkého na papír namalovaly a odměnou za to jim bylo tradičně razítko s obrázkem na ruku. Na závěr děti naučily klauny barvy, děti z mateřské školy česky, žáci základní školy anglicky.

Na úplný závěr klauni rozdali dětem sladké odměny a zazpívali si s nimi.

Mgr. Karel Král, ředitel školy