V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s o. s. Hamerský potok ve vzdělávacích programech environmentální výchovy. V pátek 18. května to byl program „Pole, louka“.
V programu „Pole, louka“ se žáci seznámili s významem těchto biotopů pro náš život, rozdíly mezi nimi, poznávali luční i polní rostliny s pomocí atlasu, zopakovali si známé i méně známé polní plodiny a živočichy.
V programu pracovaly děti ve skupinách, společně řešily úkoly v pracovních listech, pracovaly na základě svých zkušeností a znalostí, zapojily i svou vlastní fantazii. Úkoly byly doplněny řadou soutěží a her, které program ještě více zatraktivnily. Přálo nám i počasí a i proto se program líbil a vydařil.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

S tímto tématem zavítali v letošním školním roce naposledy mezi děti mateřské školy a žáky základní školy známí klauni Hugo a Fugo.

Na úvod si klauni s dětmi povídali o dnešních možnostech fotografování. Klauni humorem sobě vlastním vysvětlili výhody i nevýhody fotografování tradičním fotoaparátem i mobilním telefonem. Klauni popřáli dětem hezké prázdniny a vyzvali je k pořizování fotografií z míst, kde budou trávit prázdniny. Celý program byl doplněn tradičně veselými písničkami, do kterých se děti kromě zpěvu zapojily i pohybově. Na závěr čekala na děti tradiční sladká odměna v podobě bonbónů.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V úterý 15. května 2018 jsme podruhé navštívili místní knihovnu v Lodhéřově v rámci projektu „Knížka pro prvňáka“.
Paní knihovnice Prokešová připravila pro žáky na úvod kvíz v podobě otázek s nabídkou odpovědí na téma Večerníček a škola. Žáci se tak dozvěděli o stáří této postavičky, kdo je jejím autorem, jakými dopravními prostředky se pohybuje na našich televizních obrazovkách, kolik schodů musí vyjít a mnohé další zajímavosti.
V druhé části besedy četla paní knihovnice krátké úryvky ze známých pohádek a úkolem žáků bylo uhodnout správný název pohádek. Zazněly tak ukázky z pohádek „O Budulínkovi“, „O neposlušných kůzlátkách“, „O Červené Karkulce“, „O Palečkovi“, „Hrnečku vař“, „Čert a Káča“, „O dvanácti měsíčkách“, „Sůl nad zlato“, „O Popelce“, „Zlatovláska“ a mnohé další. Nutno poznamenat, že výhodu měli hlavně ti žáci, kteří hodně čtou.
V červnu nás čeká poslední letošní návštěva knihovny, kde žáci prvního ročníku dostanou své první knížky a zkrátka nepřijdou ani žáci ostatních ročníků, kteří rovněž obdrží knihy „na dlouhé chvíle“ o prázdninách.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

Kód žáka                                             Rozhodnutí

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

012018/ZŠ                                              Přijat/a

022018/ZŠ                                              Přijat/a

032018/ZŠ                                              Přijat/a

042018/ZŠ                                              Přijat/a

052018/ZŠ                                              Přijat/a

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 jsme s žáky základní školy v rámci environmentální výchovy pokračovali v rozšiřování naší ovocné zahrady. Zasadili jsme dvě švestky, které jsme dostali od Obecního úřadu Lodhéřov. Tyto ovocné stromy spolu s dalšími, již vysazenými, živým plotem a školními pozemky se stanou nedílnou součástí naší přírodní zahrady, o kterou budeme společně se žáky pečovat. Zahrada poskytne žákům jedinečnou názornou učební pomůcku pro výuku předmětů přírodovědného zaměření.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy