Zápis do první třídy školního roku 2023/2024 se koná v úterý 4. dubna 2023 od 15.00 do 17.00 v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, který nám předložíte k nahlédnutí. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu. Ve škole poté vyplníte zápisový lístek.

Není – li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2023 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici u zápisu dne 4. 4. 2023 (nebo na webových stránkách školy). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Dítě s odkladem povinné školní docházky se zápisu také účastní.

Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 12. 4. 2023 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Úplný seznam přijatých žáků bude zveřejněn do pátku 5. 5. 2023 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy.Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou si telefonicky domluvit náhradní termín na telefonním čísle 384 385 155.

Co nabízíme Vašim dětem?

 • klidné prostředí malé vesnické školy
 • malý počet žáků ve třídě
 • kvalifikované učitele
 • zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
 • výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
 • učební pomůcky zdarma
 • finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
 • plavecký výcvik pro všechny žáky
 • možnost návštěvy školní družiny
 • možnost stravování ve školní jídelně

  Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.