Vážení rodiče,
v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji ředitelské volno v rozsahu 1 dne v pondělí 27. března 2023 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie (a tudíž i tepla) do budovy základní školy od 7:30 hod do 15:30 hod. společností EG.D., a.s., která bude tento den provádět údržbové a revizní práce na zařízení distribuční soustavy.
Výuka bude obnovena v plném rozsahu v úterý 28. března 2023.

                                                                                                                                          Mgr. Karel Král, ředitel školy